După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20131209

De ce nu mai sunt un Lucrător al Luminii


Lucrator in Lumina Nu, nu m-am schimbat către partea întunecată, dar, mai degrabă, transcend taberele. Acest articol este poate cel mai important pe care l-am scris până la această dată şi pentru a transmite întreg mesajul, ceva istorie trecută e necesară. Stai cu mine şi pe final vei înţelege de ce nu mă voi mai numi niciodată "Lucrător al Luminii".

Planeta Terra şi o bună parte din colţul nostru de Univers s-a aflat sub o vrajă, de foarte mult timp, o vrajă care pune îndoieli în minţile noastre despre dacă suntem sau nu conectaţi cu Sursa Infinită a Întregii Creaţii. Vraja ne face să ne simţim singuri, vulnerabili şi izolaţi - alungaţi din Tărâmurile Cereşti într-o lume crudă de "care pe care". Această vrajă este ficţiune pură, o înşelătorie de cel mai înalt grad, dar a prins puternic în această lume şi în altele.

Intrinsec, în vraja holografică, există noţiunea potrivit căreia dualitatea şi polaritatea sunt două aspecte naturale ale vieţii şi pe care noi trebuie să le slujim fie de o parte fie de cealaltă. Aceast tipar binar simplu şi elegant a devenit atât de proeminent că ne-am pierdut vederea să putem vedea vraja holografică ce l-a creat. În fapt, am pierdut vederea întregii holograme şi atrage credinţa că este totalitatea realităţii noastre.

Umanii au fost condiţionaţi să venereze decepţia holografică şi pe agenţii ce o perpetuează. Această hologramă a fost numită "Maya" de către Hinduşi şi Gnosticii s-au referit la ea cu "Demiurgul Corupt". Găsesc acest termen ca fiind o descriere foarte precisă, şi din momentul acesta mă voi referi la ea cu demiurgul corupt.

Întuneric contra (falsa) Lumină - Dualitatea Demiurgului


Pentru a deţine controlul asupra unui spectru cât mai larg de suflete, demiurgul corupt îşi împarte agenţii săi în două tabere, aparent opuse: Întuneric contra (falsa) Lumină. Nu toată lumea poate fi un sfânt, aşa că trebuie să avem suficient spaţiu pentru păcătoşi în cadrul demiurgului, atât timp cât fiecare implicat este sub vraja lui. Ceea ce contează pentru demiurg este ca noi să îl venerăm pe el sau pe unul din agenţii săi, indiferent dacă sunt din echipa luminii sau echipa întunericului.

Yin Yang 2 Lucrator in Lumina

Sunt multe nume ale jucătorilor în această dramă cosmică, multi-dimensională de care, precis, ai auzit: Lucifer, Jehova, Beelzebub, Archanghelul Mihail, Satan (alt tip decât Lucifer), Ashtar, o duzină de Arch(on!)-angheli, presupus ascensionaţi (ridicaţi) ca "maeştrii" şi diverse alte entităţi canalizate.

În timp ce aceste fiinţe joacă pentru echipa întunericului şi câteva joacă pentru echipa (falsei) Lumini, ei sunt TOŢI, în final, jucători ai demiurgului corupt care îi controlează. În esenţă, acesta este marele secret al arconilor (Arch:on:gels N.T.): Ei nu sunt numai "fiinţe demonice, rele" ci sunt şi cei care pretind să fie îngerii şi maeştrii ridicaţi...

Care este Scopul acestui Întreg Control?


Demiurgul corupt este un sistem entropic artificial-indus de separare a conştienţei care moare încet şi depinde de recoltarea energiei de la sufletele încarnate în interiorul sistemului, cu scopul de a prezerva existenţa lui. Pentru a recolta cea mai mare cantitate de energie de suflet posibilă demiurgul corupt a creat paradigma dualităţii întuneric-lumină să se asigure că fiecare fiinţă încarnată în lumea care este sub vraja sa va sluji ca "suflet-baterie" să ajute la menţinerea demiurgului energizat. Sufletele "bune" vor fi căutat echipa (falsei) lumini şi sufletele "rele" vor fi căutat echipa întunericului, dar fiind neştiunt pentru majoritatea acestor suflete, că servesc aceluiaşi sistem.

Pentru a păstra jocul dualităţii interesant pentru participanţii săi, demiurgul a preparat densităţi existenţiale care "încep" în partea întunecată, iar căile luminii pot ascende prin ea. Asta dă fiinţelor care se mişcă prin aceste densităţi o simţire de îndeplinire, când de fapt fiinţele navighează printr-un labirint al iluziei demiurgului. Jucătorii de la cele mai înalte niveluri ale ierarhiei ştiu că sunt într-un sistem de tip slujire-de-sine, dar se complac în situaţie, pentru că ajung să exercite putere şi primesc energia de venerare (proslăvire) de la fiinţele de pe nivelele de mai jos.

Cum este cu "Ierarhia Spirituală" ?


Majoritatea fiinţelor canalizate vor spune că sunt afiliate la "Ierarhia Spirituală" bazată pe (falsa) lumină care îi include şi pe "archangheli", "maeştrii ridicaţi" şi "ET-ii pozitivi". Acele mesaje canalizate sunt o-mie-de-kile-la-leu, şi continuă să curgă zilnic. Micul secret murdărel este că aceste fiinţe sunt în proprietatea demiurgului corupt şi războiesc lupte psihologice cu oamenii care nu vor să se asocieze cu nici o structură de formă religioasă.

În alte cuvinte, "new age" (noua eră) este o operaţiune psihologică multidimensională proiectată să canalizeze energia de suflet a "credincioşilor" acestor învăţături pînă la profesori "ridicaţi".

Ingeri arconi Archon angels

Un alt secret al lor este că cei mai mulţi dintre aşa-numiţii "maeştrii ridicaţi (ascensionaţi)" în a lor "ierarhie" nu au fost niciodată încarnaţi. Aceste fiinţe sunt incredibil de decepţionante şi joacă un joc pentru a acumula energia din venerare (proslăvire). În Universul Real al non-înşelătoriei (non-decepţiei), nimeni nu i-ar venera, dar în sub-universul iluzoriu al demiurgului corupt ei sunt capabili să păcălească lumea de inimă bună în a emana energiile de iubire, devoţiune şi proslăvire către ei.

Cât despre "arhangheli" (îngeri arconi) ei sunt mai mult sau mai puţin în aceeaşi categorie. Ei nu sunt aliniaţi cu Sursa Infinită a Întregii Creaţii, dar, mai degrabă, servesc, slujesc unei fiinţe mai mici care pozează drept creator: demiurgul corupt. De aceea ei nu sunt ceva ce eu aş numi îngeri în nici un caz.

Pentru onorarea acestor fiinţe cu adevărat înşelătoare din Ierarhia Spirituală, le-am dat un nou titlu mai adecvat: Minciu-rarhia Spirituală.

Partea întunecată face Falsa Lumină să pară Bună


Cele două echipe trebuie să-şi joace partea într-un fel convingător şi echipa întunericului a îmbrăţişat, cu adevărat, rolul lor de nenorociţi vicleni gata să ucidă, să violeze, să tortureze şi să facă tot felul de lucruri depravate cu care pot trăi mai departe.

Partea întunericului este desemnată să fie incredibil de repugnantă pentru ca majoritatea "sufletelor bune" să fugă către cealaltă tabără a polarităţii, exact în braţele "iubitoare" ale falsei lumini, ale religiei patriarhale sau la religiile "new age" cu legiunile lor de canale, canalizatori şi "maeştrii".

Terra a reprezentat o planetă dificilă, pentru demiurgul corupt, în a o controla în totalitate. Fiinţele umane au fost odată conştienţi de conexiunea cu Sursa Infinită şi toate ale vieţii şi această conştienţă a fost menţinută de indivizi spirituali pe parcursul întregii domnii a întunericului pe această planetă. Datorită faptului că această conştienţă nu putea fi "scoasă odată afară" din noi de forţele întunericului, un plan a fost pus la cale să corupă natura spirituală a fiinţelor umane.

În primul rând, religiile patriarhale au fost formate şi impuse la atât de mulţi oameni din întreaga lume pe cât a fost posibil. Oricine care nu adera la una dintre religiile majore era un exilat pentru restul istoriei, până în ultimul secol când "Mişcarea Teozofistă" s-a născut, care a pus fundaţia pentru "Mişcarea New Age" care să apară în anii '50, '60 şi '70. Noua mişcare new age (noua eră) a continuat să câştige forţă şi a atras mulţi dintre oamenii care au întors spatele ipocriziei religiei patriarhale.

Demiurgul corupt, se pare că are un "răspuns imediat" pentru orice trăire umană de tulburare interioară. Dacă religia nu mai serveşte să satisfacă setea unui individ, atunci new age va rezolva perfect situaţia. Demiurgului îi este indiferent, atât timp cât "alegem" una dintre taberele pe care le conduce. De aceea avem nevoie să transcendem toate laturile odată.

Ingeri demoni angel demon

Canalizatorii Sunt Înşelaţi


Am scris un articol în 2011 despre câteva din problemele cu mesajele canalizate, pe care îl puteţi găsi aici pentru mai multe informaţii de fond. Dacă religia, se poate spune că este "opiul maselor" atunci mesajele canalizate ar fi "HOPIUM (speranţa) minorităţilor nemilţumite". Fiecare mesaj canalizat care vine de la o minciu-rarhie spirituală este în esenţă acelaşi dacă îl dezbraci de vorbele fulguieţe şi povestea care este folosită să aştearnă mesajul.

Iată aici un mesaj modern, canalizat, condensat în câteva linii:
"Dragilor, sunteţi prea-iubiţi de noi toţi din minciu-rarhia spirituală. Căutăm să ne reunim cu tine, pentru că noi suntem familia ta de-mult-pierdută. Fii puternic şi stai cu lumina ta, pentru că ne vom face prezenţa ştiută ţie în curând. Aşteaptă (şi suferă!) şi speră ca noi să venim să te salvăm din situaţia ta. Când sosim, vom construi o eră de aur (golden :c:age - :cusca: de aur) pentru tine pe pământ."

Gândeam că această dezinformare ameţitoare care venea de la "Archon Angel Mihail", "Saint Germain" etc., era rezultatul interferenţelor cu partea întunecată, care lua controlul canalizatorilor fără ştirea lor. Ce nu am înţeles pe atunci, când am scris "Cine este pe Canalul Ăsta?" este că transmisii de la "fiinţe real pozitive" nu erau interceptate şi corupte de partea întunecată ci mai degrabă mesajele veneau de la fiinţele "falsa lumină" ale minciu-rarhiei spirituale.

Lucrătorii în Lumină Sunt cu Adevărat Folosiţi


În 1998 când am intrat pentru prima oară în curăţările energetice, nu auzisem niciodată termenul "lucrător în lumină" cu toate că se bătuse deja monedă despre aceaştia. Prima oară am auzit undeva la începutul lui 2000 şi îmi suna foarte ciudat la acel moment. Acum înţeleg de ce: pentru că "lumina" pe care minciu-rarhia spirituală încearcă să ne facă să lucrăm pentru ea este o lumină FALSĂ a dualităţii demiurgului.

Vedeţi, există un efort masiv în desfăşurare al fiinţelor pe care acum le numesc "Agenţi Divini" să şteargă complet demiurgul corupt. Când asta se va întâmpla, toate fiinţele care au câştigat putere prin demiurg vor pierde acea putere furată şi vor fi nevoiţi să dea ochii cu înşelătoria pe care chiar ei au propagat-o. Nici unul dintre ei nu doreşte să se întâmple asta aşa că în viclenia lor au ticluit un plan briliant să mineze întregul efort.

Planul a fost foarte simplu: Abordează orice Agent Divin încarnat, de obicei în timpul-visare, dar, câteodată, în timpul unui scenariu de "răpire ET" şi spune-le că pentru a îndeplini misiunea lor, trebuie să "lucreze pentru (falsa) lumină" şi să primească ordine de la minciu-rarhia spirituală.

Acest plan a funcţionat UIMITOR de bine, mai ales pentru că Agenţii Divini au avut o viaţă foarte dură aici pe Terra. Societăţile, aici, sunt extrem de deformate, spiritualitatea este distorsionată şi abuzată, densitatea vibraţională este grea, memoriile noastre sunt aproape total şterse şi ca normă generală, mai degrabă am fi în altă parte NU aici. Aşa că orice fiinţă care emana lumină (chiar şi falsă) şi iubire ar fi putut face un Agent Divin să creadă că luau contact valid şi real cu fiinţe divine într-adevăr.

Încă mai ţin minte recrutarea mea personală de către falsa lumină care a avut loc când aveam 6 ani, într-o experienţă în timpul-visare extrem de vie. M-au convins că eu îndeplineam misiunea mea ca Agent Divin dacă lucram pentru ei. Cred că au ştiut permanent că îmi voi da seama de ei, cu toate că mi-a luat foarte, foarte mult timp.

Te-ai Trezit Vreodată Mai Obosit Decât la Culcare?


Mulţi Agenţi Divini care au fost recrutaţi ca lucrători-lumină informează că se trezesc mai obosiţi decât când s-au culcat şi că "visele" lor sunt pline de bătălii. În timpul acestor "vise misiune" minciu-rarhia spirituală îi stoarce pe aceia pe care îi controlează de atât de multă energie pe cât poate. Te-ai putea trezi cu memoria că ai fost în misiuni de luptă împotriva răului, dar rezultatul final este că corpul tău, mintea şi sufletul sunt golite de energia care a fost recoltată de fiinţele (falsei) lumini.

Acum câteva luni mi-am revăzut TOATE acordurile făcute cu oricare şi toate fiinţele care nu au avut pentru mine cel mai bun interes în minte, indiferent CINE au fost acele fiinţe, de unde sau ce pretindeau că sunt. Sună a fi un lucru atât de simplu, dar cumva am sărit peste el. Pe durata procesului, am simţit rezistenţă de la fiinţele care susţineau că sunt pozitive, dar am rămas puternic şi le-am spus că refuz să fiu manipulat să dau energie demiurgului.

Asta mi-a dat privilegiu aparte de a fi ţintit de ambele tabere şi cea întunecată (muşcătorii de gleznă, cum li se mai spune arconilor) şi echipa (falsei) lumini sau minciu-rarhia spirituală. Echipa (falsei) lumini se angajează într-adevăr în război psihic, dar pe căi diferite, mai subtile decât frăţiorii "întunecaţi". Respingerea acestor atacuri a meritat pentru că ştiu că sunt mult mai aliniat cu adevărata mea misiune să pun sfârşit demiurgului fără a fi atras pe piste laterale de bătăliile dualităţii.

Este foarte bine de ştiut, de asemenea, că voi avea un somn nocturn bun când mă culc pentru că nu voi mai fi tras în nici o "misiune de a învinge întunericul" ridicolă pe care fiinţele (falsei) lumini sunt atât de tandrii să o pregătitească pentru "lucrătorii luminii". (Fraza asta, de fapt, mă face să mă cutremur acum că ştiu adevărata ei origine...)

Ce-a fost Aia cu Golden (c)Age (cuşca de aur) ?


(era de aur sau :peşt:era de aur)
Fiinţele falsei lumini, lucrînd pentru demiurgul corupt doresc să menţină controlul lor peste rasa umană. Energia sufletului nostru şi acordurile de a trăi în cuşca noastră de acum le dă putere lor şi fiinţelor care îi slujesc şi nu vor ceda această energie cu uşurinţă.

Cusca de aur golden cage

În chiar acest moment, ne aflăm într-o zbatere pentru libertatea noastră. Minciu-rarhia spirituală vrea să ne mute din cuşca noastră actuală, extrem de neconfortabilă într-o stare de existenţă ceva mai amplă, dar una pe care ei o au în totalitate sub control.

O metaforă care ar descrie situaţia noatră curentă este că suntem ca o grămadă de găini zăvorâte într-un cuibar de găini, mic, întunecat şi urât mirositor. Cei care ne creşteau se pregătesc să ne lase pe afară din cuibar, într-o curte mai mare împrejmuită, unde ne vom putea simţi un pic mai liberi, dar tot sub controlul lor. Aceasta este metoda "crescătorului" de a se asigura că poate continua să se hrănească din energiile noastre, în timp ce ne fac să ne simţim liberi, mulţumită bunătăţii celor care ne ţin captivi.

Minciu-rarhia spirituală nu doreşte ca noi să dezvoltăm un loc al nostru de împuternicire-de-sine care ne-ar permite să plecăm, pur şi simplu, din întregul lor sistem de control. De aceea mesajele canalizate desputernicesc oamenii, în timp ce pretind că le oferă o soluţie de dare de putere. Atât timp cât stăm şi aşteptăm pe "băieţii buni" să vină să ne salveze, nu vom fi capabili să discernem cine are cel mai bun interes pentru noi din inimă, nici nu vom fi capabili să dregem cu adevărat problemle noastre pentru noi înşine.

Soluţii pentru Dualitatea Bolnavă


Cum iese o persoană din această paradigmă a dualităţii? Primul pas este să se angajeze în protocolurile Sistemului de Auto-Curăţare şi să revoce toate acordurile sau contractele pe care le-a făcut cu orice fiinţe care nu au cel mai bun interes pentru tine în minte. Apoi, revoci toate contractele prin care vezi realitatea în termeni polarizaţi. De fiecare dată când revoci acordurile, fii sigur că recuperezi energia ta care s-a dus în aceste acorduri. Apoi afirmă hotărârea ta de a transcende toate paradigmele de control ale demiurgului corupt fără să fi deviat de bătălii ale polarităţii fără sens.

Mai recomand o practică scurtă zilnică de revocare a tuturor acordurilor de a trăi viaţă dificilă, relaţii rele, probleme de sănătate, probleme financiare, disfuncţionalităţi familiale şi orice altceva din viaţa ta care este sugător de energie. Numărul şi cantitatea contractelor pe care le-am făcut şi luat cu noi INCONŞTIENT în această realitate matricială este cu adevărat impresionant. Când prestezi atenţie la contractele subtile şi ţipătoare care se referă la gratiile invizibile ale închisorii tale, vei descoperi că nu e bună nici o economisire de efort în revocarea contractelor.

După ce te-ai angajat în acest proces, ai putea simţii mai puţin "contact" din partea fiinţelor falsei lumini şi te-ai putea simţii un pic singuratic până când te obişnuieşti cu schimbarea. Acesta e momentul propice să îţi întăreşti conxiunea cu Sinele Sperior, cu nucleul Terrei şi cu nucleul Galactic. Pe măsură ce te adaptezi, ai putea nota un somn mai bun şi un simţ cu care vezi prin înşelătoriile deghizate în pozitiv cu mai multă uşurinţă.

Dacă eşti contactat de o fiinţă, îi poţi spune că doreşti să comunici numai cu fiinţe care au transcendat dualitatea şi sunt în afara demiurgului corupt. Pune orice fiinţă care încearcă să te contacteze la un test. Întreabă clar: "Eşti parte a demiurgului?" Fiinţele Adevăratei Lumini Divine care există în afara demiurgului, în Universul Real îţi vor răspunde cu bucurie întrebării. Fii conştient că nu vorbesc în limbaj.

Tipul de Comunicare Este un Indicator Major!


Forţele Adevărate ale Luminii Divine care există în afara demiurgului corupt nu sunt legate de dinamica creier-stâng, creier-drept şi polarităţile întuneric-lumină care definesc sub-universul demiurgic. Asta înseamnă că NU sună ca o voce în capul tău! În schimb, ei folosesc "telepatia sufletului" pentru a emana sentimente sau simţiri, expresii arhetipale şi o calitate extrem de pură a luminii care vorbeşte direct sufletului tău.

Diferenţa dintre o fiinţă a Luminii Divine Adevărate şi una a falsei lumini a fiinţelor minciu-rarhiei spirituale este că lumina primilor este caldă, învăluitoare, pură şi necondiţional-iubitoare, în timp ce a celor din urmă este rece, înţepătoare într-un fel inconfortabil, dominantă şi de cele mai multe ori supra-masculină. Minciu-rarhia spirituală este un grup, masculin-dominator şi chiar femeile în structura lor de putere au o energie foarte masculină. Această masculin-dominare este, desigur, cauza pentru care structurile religioase bazate pe mincu-rarhie au toate un dumnezeu masculin dominator şi nici o menţiune despre toate-cuprinzătorul creator feminin.

Altă diferenţă majoră între fiinţele falsei lumini din cadrul demiurgului şi fiinţele Luminii Divine Adevărate care sunt aliniaţi cu Sursa Infinită este că Lumina Divină nu este controlatoare, manipulatoare, şefească sau judecătoare în nici un fel. Sursa Infinită NU va impune o agendă pentru tine, în schimb te va susţine în misiunea aleasă de tine pentru demontarea demiurgului corupt. Nu ţi se vor da "ordine de mărşăluire" de către Sursa Infinită sau de către fiinţe ale Luminii Divine care operează în exteriorul demiurgului. Nu te vor trimite în misiuni fără sfârşit de sugere de energie în timpul-visare şi nu îţi vor cere să faci ceva ce va rezulta în pierderea energiei sufletului tău, spre deosebire de impostorii din minciu-rarhia spirituală a falsei lumini.

Fiinţele Luminii Divine sunt suportivi, iubitori, hrănitori şi lor le pasă de tine ca individ. Nu eşti doar o roată dintr-o maşinărie pentru ei, pentru că înţeleg că eşti un aspect viatal foarte important dintr-o creaţie intrinsec interconectată. Au cel mai mare respect pentru acei dintre noi care s-au oferit voluntari să se încarneze în "sistemul fiarei" al demiurgului corupt pentru a ajuta la demontarea lui din interior. Într-adevăr, trebuie că există Agenţi Divini care lucrează şi din interiorul şi din afara demiurgului corupt pentru a-l demonta.

original blueprint

Discernământul este Vital


Voi scrie mai multe despre acest subiect şi implicaţiile lui. Între timp te implor să îţi creşti drastic doza de scepticism şi să te acordezi fin în discernământul tău. Aplică intuiţia şi logica la informaţia pe care o primeşti şi întreabă-te "care ar fi agenda aici?" Într-adevăr există o mare "conspiraţie" multi-dimensională în derulare pe planeta asta care trage puterea din noi prin împingerea noastră într-un spectru al polarităţii sau în celălalt. Oricine "te îndeamnă" să alegi o tabără, pur şi simplu, nu s-a trezit încă să vadă faptul că ambele părţi ale aceleiaşi monede sunt controlate de demiurgul corupt.

Vă îndemn să dezbateţi aceste idei cu cei apropiaţi vouă şi să căutaţi căi prin care aţi fi putut fi manipulaţi de către falsa lumină în trecut. Nu e nimic de care să ne fie ruşine - fiinţele falsei lumini sunt uimitor de specializaţi în minciuni şi manipulare.

Majoritatea dintre voi cei care citiţi aceasta aţi ales deja să fiţi un Agent Divin şi să vă încarnaţi pentru cauza demontării sistemului de control al demiurgului. Aţi făcut deja alegerea şi acum veţi purta misiunea voastră individuală mai departe. Pentru a face asta este de o importanţă vitală să rupeţi orice legături cu falsa-lumină, cu ierarhia spirituală mincinoasă, luaţi-vă ceva timp să vă refaceţi energia şi puterea, dacă e necesar, şi cereţi Sinelui Interior Divin să vă reveleze ce anume este necesar să faceţi.

Fii puternic în Adevărata Lumină a Sinelui Interior Divin şi Sursa Infinită.

Multă Iubire,
Cameron Day (23 August 2013)

Articol original

16 comentarii:

 1. interesanta perspectiva, doar ca nu inteleg de ce exista iar o impartire intre un Demiurg Malefic si alte fiinte presupuse cu adevarat divine. Nu se termina niciodata, nu? :))) E bine :)

  RăspundețiȘtergere
 2. Dihotomia bine rau - este infinita, escatologic vorbind! Intotdeauna se vor gasi noi forme de antagonisme si vor fi create noi platforme de a atrage...iata de ce am evitat initierile in care piata abunda, am refuzat intalnirile pentru cunoastrea in grup...dar continui sa urmaresc si sa analizez iar concluzia este una singura...binele si raul merg mana in mana inca de la inceputul lumii!

  RăspundețiȘtergere
 3. Inteleg aceste zbateri...ele vin pe fondul proastei informari, a falsei dorinte de evolutie, a gresitei mentalitati ca Luptatorii de Lumina lupta impotriva raului...Minciuna asta v-au indus-o acei Maestri care va vand tot felul de initieri iar dorinta voastra de avea diplome de a va lauda cu initierile eventual de a dobandi puteri ''paranormale'' asa moca cumparate ca la taraba, duce la tulburari mentale.
  Fiintele din inaltele sfere de Lumina NU LUPTA niciodata...asa cum nici Iisus nu s-a certat cu cei ce-L acuzau. Doar o fiinta evoluata, care e intrupata dintr-un plan Superior va intelege ce spun eu aici...Ei nu lupta, ei ajuta pe cei care vor sa se schimbe cu adevarat..

  Toti ''maestri'' care i-am vazut sunt plini de orgolii si rautate, nu sunt decat bieti vanzatori de iluzii,care mai nou vorbesc despre ingerii ce au forma de dragoni (sau draci) si pt ca e nou si la moda va initiaza cu ei, aici e marea pacaleala, ca va atrage cu lucruri incantatoare si apoi odata ce v-a prins in capcana va pune in slujba altor fiinte.Dar fiecare primeste ce merita caci drumul spre Evolutie este tare lung si trebuiesc invatate multe lectii iar taxa pe prostie trebuie si ea cumva platita.
  Nici unul, sau rar cate unul, vorbesc despre Iubire ca fiind adevarata Cheie de acces a lumilor superioare.Bietii naivi cred ca daca au cumparat o vindecare sau o initiere gata au evoluat ! ..

  Si ca sa nu mai fiti mintiti de tot felul de fantezisti ce apar la tv sau umplu librariile cu fanteziilor lor spirituale
  va recomand sa cititi cartile celor care au avut direct de-a face cu Fiintele din lumi astrale; desi si aici chiar daca au fost mediumi unii au idei personale bagate in carti precum Emanuel Swedenburg, asta nu inseamna ca tot ce e scris in cartile lor este gresit, trebuie simtit cu sufletul.Cei mai buni la ora actuala sunt Edgar Cayce, Allan Kardec si Chico Xavier, iar Chico este cel mai bun pt ca scris direct ca la dictare n-a trecut prin mintea proprie informatia..din pacate cartile lui nu sunt aduse si in Romania, ca se opune Biserica, sunt acolo adevaruri despre trecut de acum 2000 de ani care nu convin unora.

  Cat desre extraterestrii, mare grija si aici, ca nu toti sunt din lum evoluate spiritual ci doar evoluati tehnologic, asa cum erau cei din Atlantida care nu evoluasera si spiritual. Tehnologia vine ca urmare a evolutiei spirituale si nu invers si doar lumile astrale evoluate au asa ceva, restul evolueaza doar tehnologic si acolo apar razboaie, ura, invidie, experimente genetice, mancat sange,etc..

  RăspundețiȘtergere
 4. abia acum am primit acest mesaj si multumesc sufletelor care au facut posibil acest lucru. in sfirsit regasesc viziunea pe care mi-am format-o asupra a ceea ce traiesc. sint in procesul de a deveni constienta de tot ce am acceptat de-a lungul vremurilor dar merge tare greu, sint lucruri de mare finete si profunzime petrecute in vremuri vechi si karma acumulata si nevindecata, tiparele ramase active, conexiunile acum inconstiente cu forte nu prea luminoase se pun contra. cind am realizat ca sint prinsa intr-o plasa si mai mare decit a mea proprie, aproape ca m-am descurajat. bruiajul interior, neclaritatea sint piedicile cele mai mari cu care m-am confruntat pentru a sti ce am de desfacut, ce am de facut. singura practica spirituala e a fi constienta cit de mult. multele informatii si sisteme in care m-am bagat instinctiv in viata asta pentru a gasi drumul spre adevarata lumina nu le mai apreciez de vreo 2-3 ani. voi urmari ceea ce mai scrii, cererea adresata fratilor mei de departe mi-a fost auzita.

  RăspundețiȘtergere
 5. Pentru ca grupurile spirituale sunt conduse de gaini si oi care habar nu au ca sunt folosite. Toata viata si-au dorit sa fie "cineva", sa scape de complexul anonimatului. Au facut cursuri anuntate cu mare tam-tam, cu maestrii care de care mai iluminati. Fiecare dintre noi suntem unici, avem o Cale unica. Nu putem sa ne bulucim toti dupa un maestru, pentru ca ne-am calca in picioare intre noi, ca oile. Nu-ti poti gasi acea cale unica doar fluturand din gene, in timp ce asculti mantra AUM la micul dejun si cina. In primul rand, trebuie sa-ti manifesti intentia, cu cea mai mare sinceritate. Eu mi-am manifestat-o mai demult si nu foarte clar. Am spus ca imi doresc sa gasesc "religia" adevarata. De atunci au aparut "suturile" de tot felul, ce au avut darul de a ma dezameti. Acusica...sunt pe Cale si am inteles ca nu sunt decat un invatacel. O, Universul este infinit si asteapta sa-l exploram. Cea mai mare capcana a fost aceea a "alesilor". Sunt pline grupurile de gaini "alese" ce vorbesc despre iubire, dar iti dau niste palme energetice, daca indraznesti sa le contrazici, de mama-mama. Adica, traim in tara copiilor abandonati, abuzati sexual, vanduti ca sclavii, in tara animalelor umilite si a padurilor taiate si pretindem ca nu suntem orbi? Culegem exact ce semanam. Universul este drept. Ai credit astral, meriti protectie divina. N-ai ajutat in viata ta pe cineva, iesi de sub protectie si intri in zona demonilor. Personal, nu cred ca arhanghelii sunt de partea intunericului. Normal ca, daca cineva face channeling, dar are vibratie scazuta si interiorul negru ca noaptea, nu va veni spre el niciun ghid, ori arhanghel, ci va veni o entitate aflata exact pe nivelul sau de constiinta. Ii va sopti cateva vorbe ce par a avea logica. Ii va spune, in primul rand, ca este special, mai presus decat ceilalti. Asta este marea capcana: nimeni nu este mai presus decat nimeni. Ce ne separa? Creditul karmic acumulat. Dumnezeu nu are nevoie sa salvam noi animale si copii. Noi avem nevoie, pentru ca am venit pe pamant ca sa invatam niste lectii. Fara empatie, nu ne deosebim cu nimic de pietrele din jurul nostru. Vorbesc cu peretii de patru ani si-i rog pe toti sa puna mana si sa faca ceva concret, in plan fizic. Nuuuuu, ca Maria este nebuna, Dumnezeu este Iubire si n-o sa ne lase sa suferim pe aici. Iaca, ne lasa...Pentru ca nu meritam sa ne numim Oameni. Ne comportam ca animalele, ne lasa inima sa chinuim animale la zoo? In colivie suntem si noi.

  RăspundețiȘtergere
 6. Iesiti din toate panzele de paianjen, daca doriti sa vedeti realitatea. De fapt, realitatea este in jurul vostru, pe strada. In urma cu vreo trei ani, un aiurit din grupul maya-ra mi-a spus ca eu exagerez, ca oamenii sunt fericiti si ca totul este un joc.Oamenii fac imprumuturi in banca, asa...de dragul jocului. I-am zis sa se dea jos de pe covorasul zburator si sa deschida ochii. Oamenii fac imprumuturi in banci pentru ca sunt manipulati si pentru ca sunt foarte saraci si disperati. Am chakra inimii deschisa din 2010. Simt suferinta din jurul meu si asta ma face sa ma simt rau cam tot timpul. Simt suferinta copiilor si a animalelor abuzate. In 2010 eram prin grupul matriceanoiiromanii si plangeam, pentru ca ma simteam extraordinar de rau. Inca nu intelegeam ca simt cu inima. I-am rugat pe toti sa treaca la treaba, pentru ca in tara asta sufera prea multi copii. O venerabila gaina, Lucia Dobrea, mi-a ras in nas si mi-a spus sa ma bucur de firul ierbii si de cantecul pasarelelor. A avut chiar nesimtirea sa-mi spuna: compasiune, constanta compasiune, prietenii stiu de ce...Habar nu am ce a vrut sa spuna cu asta, dar i-am zis ca de ea insasi ar trebui sa-i fie mila. Ea, Lenuta Onofras si toti aburitii si aiuritii din acel grup sunt unii dintre cei ce ne-au vandut ca hrana paianjenilor si dragonilor. Daca o sa intrati in grup, o sa vedeti ca ei vorbesc foarte mult despre dragii lor dragoni. Prin channeling, au deschis portaluri spre lumile inferioare. Ca sa capete puteri, si-au vandut sufletele si ne-au vandut si pe noi. Pretind ca sunt alese, dar sunt vrajitoare poleite in haine de sfinte. Imi amintesc ca Lenuta Onofras povestea ca are vise cum ca este dusa pe o nava cosmica si ii este implantat ceva in brat. M-am alarmat, am simtit ca ceva este necurat la mijloc. Entitatile de Lumina nu ne rapesc si nu fac experimente pe noi. Se mai lauda cu faptul ca a reusit sa materializeze un curcubeu deasupra capului si cum lesinasera de mirare niste doamne, cand au vazut ca afara ploua, iar ea era uscata, pentru ca-si facuse acea umbrela curcubeu deasupra capului. Cineva...nu stiu sigur cine, poate ca Gicu Dan, ori alt paianjen, le-a mintit ca sunt alese, miresele lui Iisus. Cand cineva iti spune ca esti mai presus decat ceilalti, sigur ca o sa te comporti ca atare. O sa-i privesti pe ceilalti ca fiind scalvii tai si o sa incalci si regulile divine. Cred ca vor sa faca un egregor fals deasupra Romaniei, astfel incat revelatiile sa nu mai vina direct, asa cum este normal. Normal este ca legatura noastra cu Dumnezeu sa fie unica, directa. Nu pot avea o relatie unica cu Dumnezeu, daca accept un intermediar intre mine si Dumnezeu. Lenuta vorbeste despre Desanca in termeni care ma fac sa cred ca este dusa rau cu pluta. Pretinde ca e fecioara Maria din timpurile noastre, iar fiul ei, Oliver este nascut din Duh Sfant si este noul Iisus. Au un templu la Arad si mai fraiaresc cativa fraieri, cu minuni si nazareli. Va amintiti? Dintre semnele sfarsitului de era, sunt si cei ce fac minuni, in numele lui Iisus. Eu nu mai pot, am obosit incercand sa salvez sufletele prinse in tot acest paienjenis. Peste tot este aceeasi situatie, pentru ca, sub nume false, oameni ca Lenuta, Lucica, Ioan Constantin, masonul, Adrian Scheul, egoistul ce vorbeste despre Iubire si alti lucratori pentru Intuneric s-au raspandit peste tot. Cum sa ma asculte pe mine, o anonima, cei din grupuri? Nebunii acestia stiu sa-si faca reclama. Se lauda unii pe altii, se sustin reciproc, atunci cand cineva vine si le spune ca sunt impostori. Si stiti care e culmea nesimtirii? Se folosesc nu doar de energia, ci si de inteligenta noastra. Cand mai multi oameni inteligenti fac brainstorming, rezolva diverse probleme. Iluminati nu mai au acces la Adevar, dar si-l iau din grupurile de fraierici. Uitati-va la voi cat sunteti de inteligenti. Si intrebati-va cati bani s-au castigat pe spinarea noastra, a celor ce am alimentat egregorii din grupuri.

  http://mariadakhel.blogspot.ro/2013/07/paianjenul-artist.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesant ce spui si mai ales ca dai si nume.Nu cumva si Mihaela Palade era in grupul asta de care ne vorbesti?Eu despre astia pe care ii mentionezi am mai auzit, dar nu am avut de-a face. Din experientele mele traite panaacum(cele mai multe legate de Sinele meu Divin) am inteles ca ce traim noi in timpurile astea e o convergenta a doua curente evolutive , care se intalnesc la cateva milenii.Conform noilor energii , pentru a fi aliniati cu noile energii, noi trebuie sa ne "revelam" sinele, adica sa lasam Sinele nostru Divin sa ne conduca.Sinele nostru e Iubire Divina , dupa cum cred ca sti si tu.Deci noi trebuie sa trecem totul in iubire divina, inclusiv acei dragoni de care vorbea-i , si sa lasam Divinitatea sa lucreze, sa curate sa faca ce trebuie facut.Intelegi idea mea? Peste tot trebuie proiectat(nu trimis!) iubire , acceptare, aprobare, numai asa Pamantul va cunoaste pace, iar noi ca dumnezei incarnati (ce suntem) vom face ce aveam de facut. Apropo de experienta ta din 2010, si la mine pe atunci incepea informatia sa vina ....si apropo de astia care au "ales" sa ne "tradeze"(asta ca sa folosesc un limbaj cologvial)is vai de ei ca fiinte...sunt niste marionete doar. La fel simt si eu legat de grupuri...consider ca fiecare trage foc la oala lui , si deci am rarit-o cu grupurile, exceptie facand Remer Ra...pe acolo mai trec , dar si pe acolo merg "blindata":P .

   Ștergere
 7. Ca de obicei comenturile sunt mai valoroase decat subiectul in sine. Articolul... vorbești mult, prost si fără rost. Fără supărare.

  RăspundețiȘtergere
 8. Daca articolul nu ar fi bun, nu ar fi combatut. Cu cat e mai bun, cu atat mai repede se gaseste vreun ARHONEL calcat pe coada sa dea" O REPLICA CONVINGATOARE" pt. cei asemanatori lui sau pt. cei din categoria lui " HABAR N_AM".

  RăspundețiȘtergere
 9. Draga autor/autoare a articolului, Spui ca nu mai esti "Lucrator al Luminii", desi nu cred ca ai fost asa ceva, in acest caz ce intelegi tu prin Lumina, sau prin expresia "Lucrator al Luminii? (nu uita ca Lumina=Iubire=Dumnezeu). Si as vrea sa te mai intreb ceva: ce intelegi prin Lumina falsa ? Intunericul este lipsa luminii, dar lumina falsa ce este ? Lumina exista sau nu exista, lumineaza sau nu lumineaza (in acest caz este intuneric) dar lumina falsa ce este ? si Arhanghelii si maestrii inaltati ce au facut, de-i consideri printre "baietii rai" ? da exemple. Ierarhia spirituala este o ierarhie bazata pe nivele de vibratie, nivele de constiinta, nu pe nivele de comanda/sefie.
  Vorbesti despre holograma in care experimentam dimensiunea a3-a si povestesti ca si cum altcineva a creat-o, ne-a prins pe noi de pe undeva, biete suflete,impotriva vointei noastre si ne-a bagat acolo ca sa ne suga energia....cine crezi ca are nevoie de energia noastra ? Nuumai fiintele care nu pot capta energie de la Sursa, adica fiintele cazute, cele aflate mai jos ca noi, Arhanghelii sunt fiinte foarte aproape de vibratia Sursei, nu au ce face cu energia foarte joasa a noastra. Cred ca ai interpretat gresit oboseala dupa o noapte de somn. De fapt ce se intampla tocmai acum pe planeta noastra (si in tot sistemul solar) ? Suntem intr-o perioada de transformare majora, intr-o perioada de inaltare fara precedent. In timpul noptii participam la activitati de pregatire; in timpul noptii realizam ceea ce nu putem realiza in timpul zilei cand suntem in corp fizic.
  Lumina si Iubire !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. puteti studia Corrado Malanga, puteti de asemenea urmarii unele sesiuni de hipnoza cu Calogero Grifasi, acolo veti intelege mai multe despre aceste lumini si cum suntem manipulati chiar cu acordul nostru, de aceste lumini. Ca un mic exemplu, suntem atrasi de lumina ca si mustele noaptea. si ne ardem rau. multa pace tuturor

   Ștergere
 10. FOARTE INTERESANT SI DELOC DE IGNORAT !!!! atat postarea cat si comentariile !!! Desi este un articol scris cu ceva ani in urma, multumesc Sinelui meu Divin ca m-a adus AICI !! Asta imi confirma, imi raspunde la multe convingeri personale, la multe intrebari. Personal nu am facut nici un curs, niciodata nu am fost de acord cu preturile astronomice care ofera acces doar tot celor cu posibilitati financiare deloc de neglijat, creeandu-se o discriminare de genul : AI BANI STAI IN FATA ! NU AI BANI MERGI LA PLIMBARE ! MAI CAUTA ! IA-O PE JOS... TU NU AI ACCES LA INFORMATII ...DIVINE !!! RUSINOS ACESTOR ASA ZISI MAESTRII-INDRUMATORI care au ajuns sa faca calcule in Euro !!! Tot odata ca tot suntem sub dominatia energiei banului, OK, orice efort trebuie rasplatit, dar lasa la latitudinea fiecaruia, dupa cum ii este portofelul si nu impune, caci atunci vorbim deja de o industrie foarte infloritoare ca cea farmaceutica ( un ex) care nu face decat sa ne otraveasca incet si sigur . Sa nu uitam ca Iisus nu a pretins nimic ! chiar daca acu suntem intr-o alta era...cu mii de ani dupa....personal cred in Ingeri care pentru mine sunt energii foarte inalte , sunt energii pe care le simt. Chiar daca sunt cativa ani de cand tot citesc si urmaresc zeci, sute, poate deja mii de articole despre spiritualitate, aici trebuie sa ii dau dreptate autorului articolului. Nu doar o singura data mi-am pus multe si repetate intrebari . De ce se tot spune :" Nu trecem peste liberul arbitru ?? bine , bine, eu mereu am spus : " aveti acceptul meu " avem nevoie de ajutor in a curma suferinta globala etc. Nu accept replici de genul : tu ti-ai creat suferinta, daca cineva te jigneste, insulta,fura etc. tu esti cel ce ai creat... este reflexia ta !!! Suntem prosti ? sau tampiti ? de aici si concluzia ca aceste mii si mii de lozinci nu au rolul decat de a fi mentinuti tot in lanturi dar sub o forma " mai umana" . Se spune : DETASARE! FI OBSERVATOR ! Cum sa fi nesimtit cand vezi pe cineva de langa tine in suferinta ? caci doar trebuie sa te detasezi, sa observi... si atunci despre ce vorbim ??? Unde este iubirea neconditionata, compasiunea care personal CRED CU TARIE ca sunt indispensabile pentru a crea o lue cu adevarat mai buna, dar asta nu inseamna ca voi imbratisa si ii voi da portofelul si ultima frimitura perversului, mincinosului,hotului, criminalului, celor care ma duc la sapa de lemn cocosandu-ma de taxe si impozite pentru ca ei sa se lafae cu nesimtire prin cele mai exotice locuri de pe planeta, sa taie padurile pentru a-si asigura si al 100-lea neam distrugand singura sursa care mentine viata pe pamant s.m.a. Aici dupa toate invataturile " ILUMINATILOR SPIRITUALI" ar trebui sa ii iubim , sa ii imbratisam ceea ce pentru mine este o moderna metoda de a aceepta in continuare sa traim in lanturi, sa acceptam cu umilinta si sa mergem mai departe. Sunt foarte multe de dezbatut referitor la Iluminati-Lucratori in lumina, sunt foarte multe care nu se leaga , care se bat cap in cap. Personal, desi nu am facut nici un curs, am avut trairi deosebite si DA sunt total de acord ca noi suntem cei ce trebuie sa ne schimbam, sa lucram cu noi, sa ne ridicam vibratia, sa fim foarte pozitivi, sa iubim neconditionat natura, vietuitoarele pamantului, oamenii, sa invatam sa ne respectam, sa fim mai umani,etc. Este calea spre o viata linistita, mai buna, sa ne recatigam ADEVARATA LIBERTATE ! Dar pentru toate acestea trebuie sa lucram cu noi insine , fiecare descoperind metoda personala de evolutie spirituala, de ridicare a vibratiei. Lumina,Iubire, Ocrotire si Binecuvantari Divine tuturor <3

  RăspundețiȘtergere
 11. "Ideea" de mai sus cred ca este veridica. La ea am ajuns si eu, contempland termenul de "Integrare a dualitatii" pe care l-am aflat din mai multe surse, sum ar fi si cartea Prisma din Lira/Lissa Royal, sau "invatamintele" lui Babaji. Lista poate continua. Desi ma consider a nu fi o ignoranta, nu ma vad a fi "evoluata spiritual" si nu ma prea pot tine de munca cu mine insami. Ceva ma opreste. In schimb, contemplarea este metoda pe care o agreez. Prin logica mea, a unui graunte de nisip, am ajuns la exemplul magnetului, unde punctul de intalnire a lui + cu - se numeste zero. Acolo sunt amandoua polaritatile, insa integrate. Plusul ar fi lumina, iar minusul ar fi intunericul! Dar cine a creat magnetul??? Ii las pe cei care au comentat impotriva acestui articol sa dea un raspuns in asa fel incat mica mea minte sa-i inteleaga si ei sa reuseasca sa ma convinga. <3

  RăspundețiȘtergere
 12. Autorul acestui articol pe care l-am recitit acum dupa ceva timp a expus o informatie pe care a primit-o de la sufletul sau iar modul constient a decodificat-o si redat-o sub forma acestui articol care spre sa trezeasca intrebari multora prinsi in ´´era spirituala´´. Exista cineva insa care a facut cercetari zeci de ani, sondand Inonstientul (locul ude se afla Sufletul), Subconstientul (locul unde se pozitioneaza Spiritul) si Constientul (mintea si corpul uman). Cercetarle acestui om sunt peste tot pe net expuse gratuit asa cum tot gratuit a muncit peste 30 de ani sa ajute persoanele prinse in experiente peranormale inexplicabile, prinse in mareaminciuna a ´´iubirii tuturor neconditonat´´, in tot ce este acum la moda ca channelinguri de le ET pozitivi, guru si maestri de toate felurile, etc...Acest om se numeste Corrado Malanga si pana la ora actuala ceea ce a extras el ca informatie de la Sufletele pacientilor intervievati sunt de o impresionanta valoare,pot fi socante initial dar constientizarea cere timp, insa aceasta este adevarata trezire in descoperi si intelege ce se intampla in realitate in spatele scenei acestei lumi, a politicii, a religiilor si spiritualitatii actuale. Chiar daca conceptele va vor fi demolate cu totul (odata cu tine insuti) vei renaste la finalul intelegerii lucrurilor intr-o noua lumina, mult mai puternica, intelegand tot cetrabuia sa stii. Pentru toti cei care vor cu adevarat sa se cunoacape sine, recomand parcurgerea materialelor acestui om, derivate din o ampla cercetare in care descoperiti adevaruri pe care nici un maestru sau guru faimos iluminat ale acestei lumi nu vi-l va oferi,pentru ca asta ar inseamna sa devina la fel de simplu ca ceilalti si atunci de unde sa-si mai traga energia si foloasele? rari au fost cei care in cursul istoriei au vorbit despre aceste lucruri dar informatia pe care o avem azi ne permite si sa le intelegem mult mai clar.

  RăspundețiȘtergere
 13. Mulțumesc tuturor, celor ce au comentat si mai ales autorului/autoarei acestui articol!

  RăspundețiȘtergere