După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20131225

Geneza fluxurilor de Vindecare Energetică Planetară...


gaia_energy1 Geneza fluxurilor de Vindecare Energetică Planetară finalizează faza de preparare a Vehicolului de Ascensiune a Gaia.

Fluxurile de Vindecare Energetică Planetară au scopul de a corecta energetic u-manii precum şi actualizarea energetică a Hue-manilor.

Naşterea a ceea ce a fost numit "Nova Gaia" este acum în proces şi posibil, finalizează în aşa-numita perioadă "2014".

Clase maestre sunt în desfăşurare pentru toţi Hue-manii la Niveluri mai Înalte de conştienţă.


*Hue - nuanţă (engl.)

Articol original

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu