Fie ca 2017 să fie anul în care pe TERRA a fost PACE şi la Mulţi Ani !

Blog-ul se află în prezent în inactivitate pe o perioadă nedeterminată. Totuşi, noi articole pot apărea de formă sporadică.

20131225

Geneza fluxurilor de Vindecare Energetică Planetară...


gaia_energy1 Geneza fluxurilor de Vindecare Energetică Planetară finalizează faza de preparare a Vehicolului de Ascensiune a Gaia.

Fluxurile de Vindecare Energetică Planetară au scopul de a corecta energetic u-manii precum şi actualizarea energetică a Hue-manilor.

Naşterea a ceea ce a fost numit "Nova Gaia" este acum în proces şi posibil, finalizează în aşa-numita perioadă "2014".

Clase maestre sunt în desfăşurare pentru toţi Hue-manii la Niveluri mai Înalte de conştienţă.


*Hue - nuanţă (engl.)

Articol original

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu