După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20131126

Revocarea contractelor de suflet


(Adventures in reality by Andrew Bartzis - Traducere în limba română)
Andrew recomandă citirea acestor contracte cu voce tare, cu seriozitate, într-o atmosferă de solemnitate cu sine, chiar dînd frîu liber mîniei justificate dacă aşa se simte necesar. De asemenea recomandă formularea propriilor contracte după cum se identifică situaţii personale care ar putea fi posibile influenţe ale unor contracte care nu au fost numite sau clauze de tipare flase introduse şi nespuse încă.

- Vorbesc tuturor fiinţelor din inteligenţa simţitoare a planetei. Ascultaţi-mă acum că vorbesc cu adevăr din INIMĂ. Ascultaţi-mă când spun aceste cuvinte.
- EU anulez acum toate statutele de emigrare ale sufletelor-familie ale celor 15 fiinţe multidimensionale din toate vieţile trecute, prezente şi viitoare, pentru că s-au introdus ei înşişi în reţeaua noastră energetică fără permisiune consimţită exprimată.
- EU anulez acum toate relaţiile de suflete-familie cu cele 15 fiinţe primare tangibile şi intangibile care au piratat procesul nostru de încarnare. Eu anulez acum toate statutele de emigrare din lumea astrală ale tuturor pieselor-părţi ale celor 15 fiinţe primare care au încercat să ne devină suflete-familie prin înşelătorie şi folosirea de tipare false în contractele sufletului.
- EU afirm acum cu toată puterea din INIMĂ că nu permit nici un fel de interacţiune, acoperită sau deschisă, cu nici o parte a sistemului corupt de reîncarnare. Expulzez acum toate formele celor 15 fiinţe primare de control din totalitatea sufletelor-familiei mele pînă la momentul când cele 15 fiinţe primare şi toate piesele-părţi ajung la înţelegerea fundamentală şi acceptarea de ECHITATE PENTRU TOATE FIINŢELE SIMŢITOARE!
*********
- Invoc toate contractele spirituale care implică limitarea aspectului de unie al societăţii noastre în timpul-visare. Anulez toate consimţămintele tacite din vieţile trecute neaduse la cunoştinţă, toate consimţămintele culturale neaduse la cunoştinţă şi anulez toate situaţiile care limitează pe EU ca fiinţă cu familie-de-suflete completă cu toate capabilităţile de a trăi în timpul-visare-unit-global în calitate de sulfet terran centric şi suveran cu circuite complete ale sufletelor-familie.
- EU aici acum anulez toate procesele de decizie către sufletele-familie provenite de la curţile spirituale false şi de la angajaţi ai reţelei de încarnare piratate, fie în forme tangibile sau spirituale.
- EU declar invalide toate puterile capturate sau însuşite de către toate fiinţele sistemului de dominare şi control.
- EU declar nule toate interacţiunile şi puterile însuşite ale tuturor fiinţelor care recoltează energie. Cer remediu instantaneu şi returnarea energiei furate sau recoltate din toate vieţile trecute, prezente şi viitoare.
- Nu dau consimţământul în nici un fel sau formă să fiu considerat parte a sistemului de dominare şi control. Invoc puterea Curţii Spirituale de Echitate a Sufletelor-Familie să ia acţiune ca mediator al interacţiunilor contractuale cu toate fiinţele care aparţin sistemului de dominare şi control.
*********
- Invoc toate contractele spirituale care există cu EUL trecut, prezent şi viitor, sine şi existenţial, în această dimensiune şi linie de timp, în toate liniile temporale deasupra şi sub unda coexistenţială centrică a Terra. În acest exact moment de co-creaţie în prezent-etern chem toţi Străbunii liniei ADN să creeze Curtea Spirituală de Echitate corect-unificată pentru ca EU să am remediu şi rezolvare la toate contractele care conţin introduse tipare false înaintea şi în timpul procesului de naştere
- Invoc toţi Străbunii mei să citească înregistrarea din perspectiva sacră neutră. Toate dogmele politice, spirituale sau religioase sunt aici pentru a fi permanent expulzate din această citire neutră a tuturor contractelor spirituale cu toate liniile temporale vizibile şi invizibile.
- Toate dimensiunile care interacţionează pasiv şi activ sunt astfel informate că timpul nu există ca înţelegere socială. Trecerea timpului revine la forma sa universală.
- În acest moment prezent co-creativ şi pro-creativ aduc la cunoştiinţă totalităţii fiinţelor implicate în rezolvări teritoriale în spirit sau în formă solidă: Curtea Spirituală de Echitate interzice toate revendicările teritoriale de cunoaştere, înţelepciune sau iluminare care exclud părţi din total spre a fi martori la citirea înregistrărilor în perspectivă sacră neutră.
*********


Revocarea contractelor cu sistemele mass-media

(Contract removal for the media systems)

- Invoc toate contractele spirituale care există cu EUL trecut, prezent şi viitor, sine şi existenţial, în această dimensiune şi linie de timp, în toate liniile temporale deasupra şi sub unda coexistenţială centrică a Terra. În acest exact moment de co-creaţie în prezent-etern chem toţi Străbunii liniei ADN să creeze Curtea Spirituală de Echitate corect-unificată pentru ca EU să am remediu şi rezolvare la toate contractele care conţin introduse tipare false înainte şi în timpul procesului de naştere
- Chem Curtea Spirituală de Echitate adecvată să asculte hotărârea prin care EU declar nule toate contractele spirituale cu toate sistemele de mass-media situate pe Terra care folosesc dominarea şi controlul ca modalitate de recoltare a energiei sau instigarea la frică sau manipularea realităţilor prin tehnoligie de propagandă energetică.
- Chem toţi Străbunii relaţiilor de suflet să ţină spaţiu în această Curte Spirituală de Echitate. Chem Spiritul Mamei Terra şi toţi locuitorii de lumină dinlăuntrul şi din afara spaţiului să vină şi să ocupe această Curte Spirituală de Echitate. Mister suprem, care eşti sursa tuturor puterilor, te chem pe tine. Vino în sincronicitate sacră pentru ca toate fiinţele să poată ţine acest spaţiu cu unitate de conştiinţă.
   REVOC ACUM toate contractele spirituale cu toate personalităţile mass-media care nu folosesc complet propria liberă voinţă şi cunoaşterea completă a ADN-ului străbun. Anulez toate contractele spirituale cu toate agenţiile de mass-media, corporaţii şi caste familiale bazate pe mass-media.
   REVOC ACUM toate presupunerile despre contractele spirituale, supoziţii şi modele statistice care prezic modelele mele de comportament prin folosirea de publicitate întreţesută cu sistemul de dominare şi control. Nu dau consimţământul la emisiiuni ale reţelei eterice peste undele aeriene Publice, televiziune, internet, radio sau la orice alte mijloace sau metode care propagă propaganda pentru consumism de masă.
   Nu dau consimţământul la modele predictive pentru scopuri eterice sau comerciale. Deci anulez toate contractele spirituale cu toate clădirile din geometria sacră bazate pe mass-media.
   Anulez în consecinţă toate contractele spirituale cu conducătorii mass-media ai geometriei sacre, deţinătorii de acţiuni, ataşaţi de presă, reporteri, experţi, analişti, purtători de cuvânt şi cu toţi reprezentanţii oficiali de guverne din întreaga reţea mass-media de pe Terra. Nu vă dau nici o putere asuprea mea cu prdicţiile voastre de cunoaştere. Sunt spirit co-creator. Anulez în consecinţă toate contractele spirituale cu toate sistemele de regurgitare de ştiri, de urmărire sau scanare date, site-uri, motoare de căutare, medii imprimate şi toate formele de propagandă eterică folosite în toate aceste sisteme.
   Declar nule toate prezumţiile de consimţire cu toate agenţiile de media. Anulez toate asumările de către toate agenţiile de publicitate fundate pe sistemul de dominare şi control. Nu consimt cu nici un sistem de publicitate care ţintesc un anumit grup de suflete, migraţe de suflete sau proces de încarnare spirituală. Declar nule toate contractele spirituale care limitează exprimarea genetică liberă a oricărei fiinţe simţitoare. Anulez toate contractele spirituale ce definesc mass-media ca fiind transmiţătorul tradiţiilor noastre orale sau profesori generaţionali.
   Declar nule toate contractele cu sistemele de emisie de geometrie sacră al sateliţilor eterici. Anulez toate contractele cu inteligenţele artificiale eterice care folosesc sistemele de sateliţi de geometrie sacră ca modalitate de a pirata fluxul meu informaţional. Nu dau consimţământul monitorizării psihice sau influenţării din partea nici unui sistem de mass-media care serveşte sistemul de dominare şi control.
   Acum şi aici cer înlăturarea instantanee a tuturor paraziţilor bazaţi pe emisie psihică precum şi propagarea lor şi a sistemului de colectare care creează turme de paraziţi psihici. Dclar nule toate contractele care folosesc forţa vitală din EU ca şi consimţire de formă falsă pentru propagarea şi împrăştierea paraziţilor psihici în ADN-ul relaţiilor sufleteşti ale EU.
   Declar acum că anulez toate contractele de suflet care permit putere mass-media să dureze mai mult de o generaţie. Cer ca toate drepturile cunoaşterii per generaţie să fie repuse în interiorul structurii sufletelor-familie. Cer ca toată istoria în forma ei adevărată şi complet transparentă să fie adusă la cunoştiinţa tuturor ca în veci să nu mai existe secrete între oameni.
EU declar nule toate drepturile, îndatoririle, responsabilităţile şi acţiunile curente ale tuturor personalităţilor mass-media. Serviciile voastre nu mai sunt necesare. Declar nule toate privilegiile care garantează orice fel de putere familiilor bazate în mass-media asupra contractelor mele de suflet, de suflete-familie sau modele de emigrare ale sufletelor.
   Anulez orice drepturi ale oricărui sitem de mass-media bazat pe dominare şi control aşa încât etern să nu se întoarcă în interiorul structurii mele de suflete-familie din toate vieţile trecute, prezente şi viitoare.
Cer încetarea instantanee şi eliminarea tuturor informaţiilor false din mass-media de pe Terra.
   EU cer ca atare ca toate distribuţiile viitoare de informaţie din absolut toată mass-media să întrupeze adevărul, integritatea şi transparenţa perpetuu.
   EU declar că de acum Mama Terra (Gaia) este domeniul pentru toate sistemele de schimb de informaţie din toată mass-media locală sau de pe Terra. Chem toţi Străbunii liniei de suflete-familie să onoreze această citire a voinţei mele libere şi să o scrie în Registrul Akashic al Terra pentru ca toate fiinţele simţitoare să înţeleagă că libertatea noastră vine odată cu folosirea liberei voinţe în toate timpurile.


Revocarea Sistemul Bancar

(Revocation of banking systems)

- Invoc toate contractele spirituale care există cu fiinţa şi fiinţele mele din trecut, prezent şi viitor, sine şi existenţial în această dimensiune şi linie de timp, în toate liniile temporale deasupra şi sub unda coexistenţială centrică a Terra. În acest exact moment de co-creaţie în prezent-etern chem toţi Străbunii liniei ADN să creeze Curtea Spirituală de Echitate corect-unificată pentru ca EU să am remediu şi rezolvare la toate contractele care conţin introduse tipare false înainte şi în timpul procesului de naştere.
- Chem cele 4 elemente Aer, Pamânt, Apa şi Foc. Chem Curtea Spirituală de Echitate cu toţi Străbunii în uniune cu tiparele de migrare ale sufletelor-familie încarnate pe Terra. Chem Spiritele Străbune Primare ale Mamei Terra în această Curte Spirituală de Echitate să ţină spaţiu pentru citirea şi devalidarea tuturor contractelor ce privesc sistemele de schimb energetic de valoare.
- Chem linia de timp-visare globală. Chem societăţile unificate din timpul-visare în această Curte Spirituală de Echitate să pună la dispoziţie înţelepciunea lor completă în acest moment sacru în care EU revendic autoritatea de spirit suveran în toate sistemele de schimb energie de valoare.
   EU declar nule toate contractele spirituale cu familiile primare ale băncilor. Declar nule toate contractele spirituale cu toate castele familiale bancare. Declar nule, neavenite, reziliate, închise etern, dizolvate permanent, revocate, toate trusturile familiale bancare care folosesc numele meu ca număr pentru recoltare de energie.
   Deneg, revoc, declar nule toate drepturile asumate sau prezumate, presupuse sau însuşite, folosite de membrii caselor regale bazate pe ADN, caste, lorzi, baroni, boieri, nobili sau contracte de rol nobiliar care funcţionează împreună cu familiile bancare. Declar acum EU nu dau consimţământul guvernării de către puţini. EU nu dau consimţământul guvernării de către familiile bancare.
   EU nu dau consimţământul autorităţii autoasumate ca familiile bancare să finanţeze sistemele libere de justiţie. Revoc toate drepturile, privilegiile şi regulile create de castele familiale bazate pe linie de ADN ale familiilor bancare pentru dominare şi control a sistemului liber de curţi de justiţie. Revoc şi declar nule toate contractele spirituale care definesc sistemul bancar ca fiind interconectat sau împletit în libera mea voinţă.
   Deneg şi revoc, declar nule şi neavenite toate tipare falseă introduse în toate contractele de suflet ale EU trecute, prezente şi viitoare, care referă orice sistem bancar în formă de matrice-3d de colectare de datorie sau sistem de recoltare de energie.
   Cer returnarea instantanee a întregii energii-valoare în valoare reprezentată în matricea-3d. Nu dau consimţământul la folosirea curţilor de justiţie corupte ca metodă de judecare. Revoc toate drepturile curţilor de putere autoasumată bazate pe schimbul de valoare din matricea-3d pentru sistemele de schimb de valoare create de către relaţiile familiilor bancare.
   EU declar nule toate consimţămintele bazate pe cerneală şi locaţii web semnate unilateral sau bilateral sau pe sisteme de recoltare de energie bazate pe semnături. Deneg, revoc şi declar nule toate drepturile de a folosi semnătura matricei-3d să mă reprezinte în orice sistem de curte, spiritual sau în matricea-3d.
   EU nu dau consimţământul la folosirea contractelor de suflet ale EU ca mijloc de recoltare de energie de către niciunul din sistemele bancare primare create de familiile bancare deţinătoare de contract de suflet primar. Deneg şi revoc toate drepturile de a folosi numele meu în orice formă în contractele de tip scut de armă (emblemă, stemă) ale familiilor bancare. Cer şergerea instantanee şi eternă a tuturor semnăturilor folosite să reprezinte pe EU în sistemul bancar de schimb de valori.
   EU nu dau consimţământul la folosirea forţei vitale a EU pentru orice sistem bancar de schimb de valori care nu este complet transparent cu toate tranzacţiile, spirituale sau în matricea-3d.
   EU declar prin voinţa suverană a EU că NU DAU NICI UN FEL DE PUTERE de influenţă asupra voinţei mele suverane nici unei clădiri bancare care foloseşte geometrie sacră. Revoc toate contractele spirituale cu toate sistemele bancare care folosesc geometrie sacră ca modalitate de recoltare a energiei sau ca unealtă de dominare şi control.
   Declar nule şi revocate toate drepturile, privilegiile şi asumpţiile tuturor clădirilor care folosesc geometrie sacră ca sisteme de executare silită a tiparelor false din contractele de suflet. Nu dau consimţământul nici unei clădiri, case sau instituţii de geometrie sacră să găzduiască, să deţină sau să transfere orice cantitate din forţa vitală a EU către nici un sistem bancar din nici o linie de timp de pe Terra, dimensiuni co-existente, sau în afara spaţiului energetic al planetei Terra. EU declar nule toate contractele spirituale cu toate sistemele de geometrie sacră care folosesc forţa vitală a EU fără consimţământul direct şi liber exprimat al EU şi al tuturor Străbunilor de suflet în total acord.
   Revoc şi declar nule toate drepturile, prezumţiile şi regulile care crează un nou sistem bancar de geometrie sacră. EU declar că tuturor familiilor bancare şi sistemelor bancare le interzic să opereze în secret, sub acoperire sau deschis pentru a recolta energia EU în orice formă.
   EU declar că de acum mama Terra este domeniul pentru toate sistemele de schimb de valoare. Chem toţi Străbunii să onoreze această citire a voinţei mele libere şi să o scrie în Registrul Akashic al Terra pentru ca toate fiinţele simţitoare să înţeleagă că libertatea noastră vine odată cu folosirea liberei voinţe în toate timpurile.


Revocarea Guvernului

(Revocation of Government)

- Invoc toate contractele spirituale care există cu fiinţa şi fiinţele mele din trecut, prezent şi viitor, sine şi existenţial în această dimensiune şi linie de timp, în toate liniile temporale deasupra şi sub unda co-existenţială centrică a Terra. În acest exact moment de co-creaţie în prezent-etern chem toţi Străbunii liniei ADN să creeze Curtea Spirituală de Echitate corect-unificată pentru ca EU să am remediu şi rezolvare la toate contractele care conţin introduse tipare false înainte şi în timpul procesului de naştere.
   EU declar nule toate contractele spirituale cu toate personalităţile alese şi nealese. Revoc toate contractele spirituale cu toate castele familiale bazate pe sisteme guvernamentale. Revoc toate drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile tuturor entităţilor guvernamentale care folosesc votul meu ca modalitate de recoltare de energie. Revoc toate contractele spirituale cu fiecare senator, congresist, ambasador, membru al curţii supreme, preşedinte, vice-preşedinte şi toţi membrii cabinetelor. Revoc toate contractele spirituale cu fiecare ramură de guvern pentru toate vieţile mele trecute, prezente şi viitoare. Nu dau consimţământul regulii de puţini privilegiaţi.
   Revoc toate drepturile, responsabilităţile, prezumţiile, asumările şi semnăturile care reţin pe EU în interiorul totalităţii organizaţiilor guvernamentale, caste familiale, cladiri de geometrie sacră, monumente, memoriale sau baze militare. EU revoc toate contractele spirituale cu guvernele conduse de corporaţii. Nu dau consimţământul pentru nici un fel de guvern corporativ care recoltează energie de la propriul popor.
   Revoc toate contractele spirituale cu familiile rezervei federale. Revoc toate drepturile, asumările şi responsabilităţile tuturor membrilor rezervei federale şi sistemelor de schimb de valoare conduse de orice guvern sau oficial corporativ. Revoc toate contractele spirituale ascunse în sistemele de schimb de valori ale oricărui guvern.
   EU declar nule toate contractele spirituale cu toate birourile guvernamentale care folosesc castele geometriei sacre pentru a reţine putere sau pentru a insera tipare false în contractele de suflet. Revoc toate drepturile, privilegiile, puterile, asumate şi neasumate, consimţite şi neconsimţite cu toate ramurile de executare silită legală care folosesc energia rezervei federale pentru a sprijini sistemul de dominare şi control.
   Revoc toate contractele spirituale care crează consens pentru comisiile guvernamentale care determină calitatea vieţii. Revoc toate drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile tuturor sistemelor guvernamentale care emit legi ce afectează contractele mele spirituale fără consimţământul direct al EU şi al întregii linii de ADN a Străbunilor trecuţi, prezenţi şi viitori.
   Revoc toate contractele spirituale care permit guvernelor să facă uz de călătoria în timp ca metodă de dominare şi control. Declar nule toate drepturile şi îndatoririle tuturor personalităţilor călători în timp, operaţiuni şi sisteme de timp, trecute, prezente şi viitoare. Cer întoarcerea imediată a tuturor personalităţilor în linia lor de timp corectă. Revoc toate drepturile tuturor tehnologiilor care alterează dimensiuni, manipulează linii de timp sau rănesc în vreun fel orice formă de viaţă senzitivă care co-există pe Terra în toate liniile de timp, densităţi şi dimensiuni. EU nu dau consimţământul nici unui fel sau tip de războaie de timp. Nu dau consimţământul propagandei de masă. Nu dau consimţământul existenţei complexelor industriale bazate pe război. Nu dau consimţământul folosirii armatei pentru dominare şi control.
   Eu revoc toate contractele spirituale care se întrepătrund în secret în fiecare şi oricare lege, trecută, prezenză şi viitoare. Nu dau consimţământul la aprobarea legilor care afectează migrarea şi emigrarea sufletelor-familie sau sistemele care împiedică reunirea totală şi completă a suflete-familiei mele. Cer returnarea instantanee a sufletelor-familie cărora li s-a interzis dreptul să co-existe cu EU în toate vieţile trecute, prezente şi viitoare. Revoc toate drepturile, regulile şi legile care definesc familia de suflete la nivelul matricei 3d. Redau toate definiţiile stării familiei de suflete mamei Terra. Revoc toate drepturile care etichetează sufletele-familie cu limbaje de geometrie sacră care încrucişează dimensiuni sau realităţi. Revoc toate contractele spirituale cu toate formele de limbaje de geometrie sacră trecute, prezente şi viitoare. Nu dau consimţământul la folosirea oraşelor de geometrie sacră, infrastructurilor, limbajelor sau artei pentru scopul dominării şi controlului.
   EU declar nule toate contractele spirituale ce permit guvernelor dominare şi control asupra întregii populaţii în orice linie de timp sau dimensiune în mediul mamei Terra. Revoc toate prezumţiile şi asumările sistemelor de caste de putere. Revoc toate contractele spirituale care definesc viaţa senzitivă ca şeptel sau comerţ. Nu dau consimţământul pentru ca forţa vitală a EU să fie folosită în nici un scop în detrimentul sănătăţii mamei Terra sau în care nu se promovează conştiinţa unificată printre toate fiinţele senzitive vii în co-existenţă cu mama Terra.
   EU declar că de acum mama Terra este domeniul guvernării globale pentru EU, pentru relaţiile interpersonale sau galactice pentru toate fiinţele senzitive care există şi co-există în tarâmurile mamei Terra. Chem toţi Străbunii să onoreze această citire pentru ca toate fiinţele senzitive să înţeleagă că libertatea noastră vine cu folosirea liberei voinţe în orice timp.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu