După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20140114

Spune-le "Lorzilor" Karmei că eşti Suveran (partea 2b)

 

 Spune-le "Lorzilor" Karmei că eşti Suveran - Nu mai eşti un Lucrător al Luminii

(:: Partea 1 :: Partea 2a ::)

(partea 2b)

Acordurile de Intrare Forţată ale demiurgului


Încă un aspect foarte important al contractelor care sunt impuse fiinţelor de către Rahazii Karmei sunt "contractele de intrare" originale pe care fiinţele care vin în realitatea sistemului corupt demiurgic sunt forţate să le accepte cel puţin pentru a fi acceptate să intre în acest sistem. Mulţi dintre noi am venit aici din ceeea ce numesc "Universul Liber" pentru a ajuta la demontarea sistemului demiurgic corupt din interior şi minciurarhia a impus o listă extinsă de contracte forţate (fortuite, coercitive) peste aceste "Suflete Libere" pentru a limita efectivitatea lor.


Aceste contracte (acorduri, pacturi) de intrare conţin, de asemenea, clauze (obligaţii) care permit durităţi nespecificate să fie aduse la acelaşi nivel împotriva unei fiinţe pe tipul încarnării, incluzînd dar nelimitate la: naştere din părinţi răi, abuzuri fizice, abuzuri sexuale, atacuri psihice, implantări eterice, manipulări-în-vis, lipsa valorii de sine şi multe altele.

Majoritatea fiinţelor din Universul Liber care veneau erau destul de încrezătoare că vor putea trece aceste limitări deci au fost de acord.

Nu existau prea multe opţiuni, dar câţiva dintre noi au negociat mai feroce decât alţii şi au fost înşeuaţi cu mai puţine contracte din acestea nefaste, dar nimeni nu a intrat "nejefuit". Indiferent de câte contracte de intrare forţate avem, este important să le revocăm pe toate acestea pentru a putea deveni curaţi şi a proceda mai departe cu datoriile noastre de vindecare şi trezie a celorlalţi, precum şi a destrăma contrucţia demiurgică din interior.

Revocarea Contractelor


Acesta este procesul pe care eu îl folosesc şi a fost împărtăşit cu toţi pentru curăţarea contractelor noastre. Minciurarhia ascunde copii a acestor contracte în diverse lumi (realităţi) deci a fi foarte specific este important în acest proces. Este, de asemenea, important să te angajezi în acest proces din Sinele Interior Suveran (Sinele Superior, Sinele Interior Divin, etc.) şi să faci acest proces personal, pentru tine. Doar citind declaraţiile de revocare (anulare, neavenire, rupere) nu va fi suficient. E nevoie de conştienţă în angajarea acestui proces folosind forţa liberei voinţe pentru a afecta schimbările pe care le dorim.

Am aflat că odată ce o persoană începe să revoce contractele, devine mai uşor cu timpul să sape mai adânc să găsească mai multe din acestea. Fii conştient că contractele sunt divizate în diverse fragmente pentru a le face mai greu de găsit. De exemplu, ar putea fi multe contracte pentru a avea relaţii romantice dificile, relaţii dificile cu părinţii, cu fraţii, cu prietenii, etc. Acestea sunt contracte diferite "grupate" care e nevoie să fie specificate şi înlăturate în procese separate.

Deci nu vă îngrijoraţi când constataţi că e nevoie să scăpaţi de fiecare contract în parte şi de toate în totalitate. Luaţi-vă timp şi lucraţi trecînd prin ele, zilnic pe măsură ce simţiţi că vă afectează. Procesul conturat mai jos este bazat pe Sistemul de Curăţare de Sine Nivelul 1 şi Nivelul 2. care formează fundaţia pentru munca de curăţare a energiei pe care eu o practic.

Stai în puterea propriei Suveranităţi a Divinului Interior. Expandează lumina Divinului Interior / Sinele Superior din inimă, înconjurînd propriul corp într-o Sferă a Inimii de energie Suverană.

Conectează-te la Nucleul Terrei, Nucleul Galactic, Sursa Infinită şi la Forţele Luminii Sursei Divine.

Cere Vacuumului Galactic să fie pregătit să înlăture totul către Nucleul Galactic. (Acesta este un nor ca o pâlnie de energie a nucleului galactic care aspiră în vacuum tot ce e necesar să fie înlăturat şi transmutat).

Cheamă toate contractele relaţionate cu "simţămintele de victimă" (sau orice altceva) din această linie de timp şi toate celelalte linii de timp din trecut, prezent şi viitor, din toate dimensiunile, densităţile, nivelel, lumile şi realităţile.

Cheamă înainte clauzele de restabilire, copiile, duplicatele, rezervele, copiile altor părţi, etc., ale acestor contracte.

Afirmă: "Din Autoritatea Interioară a Sinelui Suveran, declar TOATE aceste contracte nule şi neavenite. Revoc TOATE aceste contracte la fel ca şi toate copiile altor părţi, clauze de restabilire, duplicate, rezerve, copii, oglindiri, etc. ale tuturor celor numite anterior."

Proclamează: "Reclam TOATĂ energia mea care s-a cheltuit în aceste contracte." Pe măsură ce energiile, esenţa, fragmentele de suflet, etc. revin înapoi la tine, reintegrează-le prin centrul tău din inimă.

Comandă: "Trimit toate aceste contracte şi toate faţetele numite anterior în Vacuumul Galactic pentru a fi transmutate în Nucleul Galactic".

Cheamă înainte toate "copiile altor părţi" ale acestor contracte şi trimite-le în vacuumul galactic pentru transmutare. Acestea sunt copii ale contractelor care sunt deţinute de fiinţele parazite care scurg mici cantităţi din energia ta prin aceste copii de contracte. Unele dinte aceste fiinţe ar putea afirma că sunt "lorzi ai karmei" pentru a exercita autoritate asupra ta. Nu crede nici una din minciunile lor.

Spune-le acestor fiinţe demiurgice: "Sunt suveran. Toate fiinţele parazitice terţe (altele) sunt aici notificate ca eu INTERZIC pentru TOTDEAUNA să îmi afecteze energia vreodată. Dacă încercaţi sp violaţi suveranitatea sferei mele energetice voi fi FORŢAT să vă trimit în Nucleul Galactic pentru transmutare. În timp ce veţi fi transmutaţi va fi cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat vreodată, este posibil să nu mai răsăriţi dacă nu a mai rămas nimic interior care să poată fi transmutat şi salvat. Aţi fost avertizaţi."

Apoi, oferă acestor fiinţe terţe ale demiurgului oportunitatea de a păşi în Vacuumul Galactic să fie duşi în Nucleul Galactic şi transmutaţi. Unii dintre ei vor accepta această oportunitate pentru a se elibera de sub controlul demiurgului şi sclavizarea ierarhică.

Declară: "Scot TOATE imprimările, implanturile, suprapunerile, credinţele, percepţiile, atitudinile, identităţile, emoţiile îngheţate, etc. relaţionate cu aceste contracte." Cer Sinelui Divin INterior să îndrepte Vacuumul Galactic să întrepătrundă mintea conştientă, mintea subconştientă şi toată sfera de conştienţă a mea să elimine toate aceste componente şi arice altceva relaţionat cu aceste contracte.

Apoi expandează lumina Sinelui Interior Divin şi Suveran pentru a umple toate zonele pe care le-ai curăţat. Aceasta îţi permite ca Adevăratul cine eşti să înlocuiască aceste construcţii false care au fost înlăturate.

Cheamă înainte şi Restaurează contractul original pe care l-ai făcut cu Sursa Infinită să te încarnezi în această lume deranjată şi să porţi Lumina Sursei în încarnarea ta. Permite-i puterii iubirii conţinute în acel contract original să dizolve orice construcţii rămase relaţionate cu cu acele contracte vechi, artificiale şi impuse.

Cel mai iportant din toate acestea este VOINŢA TA să aducă la îndeplinire toate acestea. Devino un pic supărat dacă este nevoie, culege orice indignare justă pe care o simţi şi foloseşte acea FORŢĂ în VOINŢA TA.

Afirmă deseori: "Sunt suverna şi nimănui nu îi este permis să îmi ia energia".
"Sunt suverna şi nici unei fiinţe sau ne-fiinţe îi este permis să încalce spaţiul meu suveran."


Vacuumul Galactic


Acesta este o unealtă pe care o folosesc zilnic pentru eliminarea energiilor limitatoare, îmi apăr graniţele energiei Suverane precum şi pentru a ajuta clineţii să facă aceleaşi lucruri. Orice gând-formă, implant eteric sau fiinţă fără suflet puse în vacuum este luată către Nucleul Galactic şi este transmutată înapoi în energie pură. Orice fiinţe cu suflet trimise către Nucleul Galactic sunt fie transmutate, curăţate de întunericul din ele şi reabilitate sau dizolvate înapoi în energie de bază (distruse).


Orice efect este bun pentru mine, cu toate că mereu caut ca ei să iasă vindecaţi, fiinţe sănătoase care pot deveni din nou membri productivi ai Universului. Chiar dacă o fiinţă este vindecată sau nu şi restaurată sau este distrusă asta e între el şi Sursă. Nu eu iau acea decizie, eu servesc doar ca o conductă galactică pentru a trimite acea fiinţă să privească în Oglinda Galactică, să poarte responsabilitatea pentru acţiunile sale şi cu speranţa că va fi vindecată şi va recâştiga sănătatea mentală.

Avertizez aceste fiinţe o dată că NU le este permis să încalce energia mea Suverană şi că e nevoie să se retragă sau voi folosi forţa defensivă pentru a-i trimite către Nucleul Galactic. Majoritatea dintre ei vor arăta că se lasă, dar vor încerca să trimită testere de energie sau "simţitoare", mai târziu, pentru a continua agenda lor. Când simt aceasta merg direct la sursa invaziei cu multe vacuumuri Galactice şi fac "curăţenie în casă".

Aproximativ jumătate din aceşti paraziţi, fiinţe demiurgice, pot fi îndreptate sau transmutate din nou în membri sănătoşi, productivi, ai Universului Liber. Este o rată destul de bună ţinînd cont de cât de departe în frică, nebunie, control, sclavie, abuz, manipulare, distrugere şi ierarhie au mers aceste fiinţe.

Legea Universală şi Forţa Defensivă


În majoritatea doctrinelor Noii (peşt)Ere este considerat "nespiritual" sau "neevoluat" ca măcar să consideri folosirea forţei defensive. Un mic adept al "noii ere", bun, se presupune că lasă oamenii şi fiinţele parazite să treacă peste el, să fure de la el, să îl usuce de energie, să-l manipuleze, să-l implanteze şi rănească în orice fel doresc. Nu numai asta, dar ar trebui şi să îşi suprime orice "emoţii negative" pentru ca să devină "victime fericite" ale acestor abuzuri. Aceste "învăţături" manipulatoare, înşelătoare vin de la falsa-lumină şi nimic nu ar fi mai departe de adevărul real.


Prima Lege Universală este foarte simplă: Toate fiinţele sunt Suverane şi au liberă voinţă pentru a-şi exprima nevoile creatoare în orice fel aleg, dar nici o fiinţă nu are dreptul să violeze şi să rănească pe celelalte.

Corolarul (concluzia logică) a acetei legi este şi el foarte simplu: Pentru că toate fiinţele sunt Suverane, au dreptul să se apere pe sine înpotriva rănirii, folosind orice nivel de forţă este necesar pentru a opri apariţia violării chiar dacă rezultă în distrugerea uneia dintre părţile în conflict.

Sclavizatorii şi înşelătorii Minciurarhiei Spirituale sunt în violarea clară şi totală a Legii Universale. Ei evită "Legea Naturală a Atracţiei", care reflectă acţiunile unui individ înapoi la el însuşi prin forţarea şi manipularea altor fiinţe să accepte să fie victimizate şi sclavizate, precum şi prin convingerea altor fiinţe să ia responsabilitatea pentru crimele lor prin transfer karmic.

Multiplele straturi de înşelătorie ale fiinţei demiurgice sunt predicate de către MAREA MINCIUNĂ potrivit căreia noi suntem separaţi de la Sursă. Fiinţele falsei-lumini construiesc mai departe pe aceste minciuni şi conving fiinţele că Legea Universală nu există că indivizii nu au drepturi inerente la auto-apărare, că trebuie să-şi supună voinţa autorităţii Rahazilor Karmei şi că oamenii trebuie să venereze demiurgul psihopat şi fiinţele lui "angelice" pentru a le fi permisă intrarea în "Regatul Domnului" într-o zi.

Adevărul real este că NICIODATĂ nu am fost separaţi de Sursa Infinită pentru că este o imposibilitate metafizică. O fiinţă poate alege să ignore conexiunea proprie, să creadă că nu este aici şi chiar să creadă ca au rupt acea legătură,, dar credinţa într-o minciună nu face ca ea să devină adevărată pentru că Adevărul (cu A mare) nu este relativ.

Ca exemplu metaforic, imaginează-ţi că un grup de fiinţe umane decide să se rupă ei înşişi de la atmosferă respirînd aer doar dintr-o butelie de scafandru. Sunt ei separaţi de atmosferă? Nu. Ei încă există în atmosferă, chiar dacă respiră o sursă de aer aparent separată.

Nu mai puţin, fiinţa demiurgului este dedicată până la capăt propriilor iluzii de separare de la Sursă şi de aceea trebuie să găsească o sursă alternativă de energie, care derivă din umanitate în forma venerării, adoraţiei, credinţelor, contractelor cu alte părţi, sexualităţii distorsionate, înşelătoriei, confuziei, apatiei, chinului, durerii, suferinţei, urii, morţii, etc. (Mergînd pe un spectru de la "mâncare gourmet" către "mâncare gunoi" pentru acele fiinţe parazite în acest exemplu.)

Ultimul lucru pe care minciurarhia îl doreşte este ca umanitatea să ajungă să înţeleagă Legea Universală şi cât de penetraţi suntem în sclavizarea noastră prin înşelătorie. În MOMENTUL în care declarăm "Eu sunt Suveran şi NICI o fiinţă NU are nici un drept să ia din energia mea" jocul se schimbă radical. Din acel spaţiu de cunoaştere că suntem Individuări Suverane ale Sursei, putem exercita Drepturile noastre Suverane, inclusiv justa folosire a forţei defensive.

Corect şi Greşit

Altă învăţătură a falsei-lumini care infectează mişcarea Noua (peşt)Eră este că nu există aşa ceva ca Bine şi Greşit (sau rău), că totul este doar o experienţă care este aici ca să ne înveţe o lecţie. Cât timp este adevărat că putem învăţa lecţii valoroase din circumstanţe adverse, asta nu înseamnă că e necesar sau dorit să fim oprimaţi în mod continuu, manipulaţi, implantaţi, înşelaţi, sclavizaţi şi supţi de energie. Acestea sutn experienţe pe care rasele uamne le-au avut mult prea mult deja.


Cu înţelegerea Legii Universale putem observa că este greşit în mod inerent să răneşti altă fiinţă care nu a făcut nimic pentru a te răni. Se poate înţelege că lucrând împreună şi cooperînd cu alţii este deseori cel mai corect lucru. Aceste concepte simple ar fi bine să fie cele la care se aderă pentru ca noi să ne eliberăm minţile din "logica" torsionată prezentată în Noua (peşt)Eră şi învăţăturile ei care ar dori să ne facă să credem că enormele cantităţi de suferinţă care se abat asupra umanităţii vine din facerea ei, precum şi experienţa minunată de învăţare, aşa că nu ar trebui să întreprindem nici o acţiune să-i ajutăm pe alţii să-şi aline propria lor suferinţă.

Când au avut Afro-americanii sclavi experienţe minunate de învaţare? Dar ce părere ai de servitorii ucenici irlandezi şi scoţieni înaintea lor? Sau cum e cu şerbii medievali care puteau fi executaţi la capriciul regelui sau al unuia dintre minionii lui? Aceşti oameni au fost clar sclavizaţi, fapt ce se poate recunoaşte uşor ca ceva ce este greşit să se facă.

În acelşai fel, umanitatea nu are o experienţă de învăţare minunată fiind sclavizată de minciurarhia spirituală a demiurgului corupt. Cu siguranţă, însă, învăţăm un lucru, care este cum să-ţi declari Suveranitatea şi să pui stop sclaviei! Cel puţin mulţi dintre noi învaţă. :-)

Ierarhia


Una dinre marile rădăcini ale aceste probleme lumeşti şi metafizice este conceptul ierarhiei. Oriunde te uiţi în lume, avem sisteme ierarhice ale organizaţiilor (de obicei dominate de bărbaţi). Ierarhia este insidioasă, desputerniceşte sistemul autorităţii, obedineţă şi sclavie pe care noi trebuie să le transcendem pentru a ne putea vindeca şi a vindeca lumea noastră.


Tot aşa, suntem nevoiţi să transcendem ierarhiile "spirituale" care ocrotesc sclavia, servitudinea şi obedienţa oarbă. Demiurgul corupt şi minionii săi de îngeri-archoni, maestrii ridicaţi falşi, ETs, demoni, etc., sunt ultima reprezentare a ierarhiei degenerate care consumă forţa-vitală şi lasă numai distrugere în trezia sa.

Transcenderea ierarhiei metafizice este un proces de eliberare-de-sine - curăţare, câştigare de cunoaştere-de-sine, câştigare de cunoaştere a Lagii Universale şi a Legii Naturale a Pământului şi exercitarea Voinţei Suverane. În primul rând avem nevoie să ŞTIM că suntem extensii complet conectate ale Sursei Infinte Divine a întregii creaţii. Când ştim aceasta, nu numai gândită la nivel intelectual, realizăm că NU există nici o autoritate legitimă în afară de noi înşine. Există numai autoritate interioară şi guvernare-de-sine care când este ghidată din înţelegerea Legii Universale ne interzice să instigăm acţiuni care ar răni pe altul.

Guvernarea-de-Sine iluminată şi aderenţa la Legea Universală este fundaţia pentru o sicetate liberă. Numai această fundaţie pe loc va fi capabilă să evite capcana ego-ului a exercitării "autorităţii" peste alţii pentru a controla şi regulariza comportamentele care nu rănesc pe nimeni altcineva.

Numai prin Guvernare-de-Sine Iluminată vom fi capabili să construim un nou tip de societate în întregime care este organizat-de-sine pentru rezolvarea problemelor şi să vedem până la nevoile multora ca expresie a dorinţei de cooperare şi să facem o lume de care beneficiază oricine. Aceasta este ceva etern-evolutiv, proces co-creator care se va descoperi continuu cât timp ne angajăm în el.

Orice idee are nevoie să fie testată şi aplicată unde este dorit să fie acceptată într-un fel de sursă-deschisă prin participare voluntară a tuturor indivizilor implicaţi într-un proces non-ierarhic, uni-nivel, origanizat-de-sine. Aceasta cere un fel complet nou de gândire, organizare şi acţiune şi toate modelele vechi de autoritate centralizată, de sus în jos, să fie abandonate pentru că cum am văzut, orice încercare de a impune un singur "cel ami bun sistem" în întreaga lume va rezulta mereu în opresiune şi în final va eşua.

Avem în interiorul nostru potenţialul să ELIBERĂM fiecare fiinţă umană din cătuşele sistemelor de sclavie ale ierarhiei şi autorităţii exterioare, să lucrăm împreună pentru crearea soluţiilor pentru a oferi necesităţile de bază de mîncare, apă, energie, adăpost, îmbrăcăminte, transport şi cunoaştere pentru FIECARE de pe planetă. Crearea sistemelor auto-generate pentru sprijinul necesităţilor este perfect posibil, dar numai dacă putem coopera ca indivizi suverani care respectă drepturile şi graniţele celorlalţi.

Asrmenea schimbare în lumea noastră depinde de noi toţi să ştim că suntem Suverani, să ne proclamăm Suveranitatea, să ştergem gândirea programată de sclavi şi atunci să lucrăm împreună în cooperare ca indivizi Suverani cu un ţel comun de împuternicire maximă a fiecăruia de pe planetă.

Proclamarea Suveranităţii


Procesul proclamării Suveranităţii şi înlăturarea programării false care a fost încastrată în psihicul nostru de către nivelele multi-dimensionale de control ia timp şi efort consistent. Avem nevoie să proclamăm zilnic "Sunt Suveran, Sunt liber. Numai *EU* mă pot guverna." (Sau orice alt fel în care vrei să formulezi, odată ce eşti Suveran...)


Avem nevoie, de asemenea, să punem în lucrare curăţarea-de-sine necesară pentru revocarea contractelor care au fost făcute, fie conştient sau subconştient pentru a ne da puterea autorităţilor exterioare, pentru a experimenta suferinţe ne-necesare sau limitări, să suportăm "grămezile karmice" care NU sunt ale noastre de purtat, etc. Acesta nu este un proces rapid şi eu trec prin propria versiune a acestuia zilnic.

Minciurarhia NU respectă libera voinţă, graniţele sănătoase sau dreptul tău de a le spune NU. Ei folosesc orice fel posibil de manipulare, forţare şi forţă brută pentru a-şi îndeplini scopul. Aşa lucrează fiinţele ierarhice patriarhale. Energia dominatoare, agresivă a patriarhiei caută să controleze orice faţetă a existenţei oricărei fiinţe, luînd şi consumînd tot ce pot.

Aceasta este reprezentat fizic (jos) de ierarhia coruptă a guvernelor, societăţile secrete şi corporaţiile care exploatează oamenii şi mediul. Este reprezentată metafizic (sus) de demiurgul corupt şi legiunile sale de sclavizatori din care Rahazii Karmei sunt numai o divizie din grila de control.

De aceea este atât de important să le reamintim acesto "lorzi" pisălogi ai karmei şi tuturor paraziţilor demiurgici ca tu eşti SUVERAN şi voieşti să foloseşti puterea ta Suverană să îţi susţii acea afirmaţie. Ei nu vorbesc limbajul iubirii ceea ce înseamnă că avem nevoie să folosim ceva forţă pentru a face punctul nostru de vedere înţeles.

Aşa e Cum Văd Eu...E dificil să descoperi aceste lucruri, să priveşti în ochi cele mai negative fiinţe din Univers şi să le spui că eşti Suveran şi că NU le permiţi să te violeze. Ironic şi dur, într-un fel este mult mai dificl să împărtăşeşti aceste experienţe public.

Atât de multă lume este complet vândută "maeştrilor ridicaţi" ai falsei-lumini, "ETii şi îngeri" care le spun ce să facă, cum să gândească şi cum să trăiască, încât mă atacă pe mine pentru că aduc aceste informaţii revelatoare ochiului public.

Acestor oameni le spun simplu: Credeţi ce doriţi să credeţi, dar eu voi continua să lucrez pentru A ŞTI ADEVĂRUL şi voi lua ACŢIUNILE adecvate să îndrept greşitele care au fost făcute umanităţii de exact acele fiinţe cărora voi le daţi puterea.

Am ales să mă ridic pentru Adevăr ca Fiinţă Suverană împreună (nu deasupra) cu fiinţele Suverane ale Universului Liber care acţionează în opoziţie cu orice forme de înşelătorie, parazitism şi sclavie.

Mulţumesc tuturor acelora care se ridică alături şi acţionează cu noi.

Multă Iubire,
Cameron Day

Sursa

3 comentarii:

  1. Niciunul dintre noi nu avem cum sa stim de ce suntem pe pamant. Eu una, nu-mi amintesc. Unii spun ca stiu de unde vin si ce-au fost in vietile antrioare. Nu-mi bat capul cu asta, pentru ca Stiu ca, odata ce mi-am ars karma, nu mai sunt aceeasi. Daca ascensionez, eu cea de astazi sunt diferita de eu cea de ieri. Sunt aceeasi, dar vad lucrurile mai clar. Am vazut o multime de oameni ce se grabesc sa-si taie legaturile karmice. Il invoca pe Mihail pentru orice, chiar si sa le duca plasele cu cumparaturi, de la piata pana acasa. De ce sa-mi tai legaturile cu stramosii? Aceste legaturi au rostul lor. M-am nascut nu intamplator intr-o familie, iar daca unul dintre membrii familiei are o "problema", inseamna ca si eu am o lectie de invatat. Am observat ceva foarte interesant. Fiecare iesire din casa este pentru mine o calatorie initiatica, in care culeg informatii din mediul exterior mie. Tot ce imi iese in cale este un fel de oglinda in care pot sa vad ce mi-a ramas nerezolvat. Nu trebuie sa ratezi niciuna dintre aceste ocazii, pentru ca va fi, la un moment dat, "banutzul" cu care iti vei recupera o particica din suflet. Nu e vorba doar de viata aceasta, unde am mers pe Daruire. Este vorba despre toate vietile trecute, in care nu stiu ce legi divine am incalcat. Am incalcat si in aceasta legile, din plin, dar am inteles ca Dumnezeu ne ofera in fiecare zi mii de sanse sa reparam ce-am stricat. Nu ma doare mana si nici nu ma saracesc daca duc la un cabinet veterinar catelul bolnav ce-mi intra in realitate. Nu ma dor mainile s-o ajut pe batranica ce duce niste plase prea grele pentru ea, dar s-ar putea ca acest gest simplu sa-mi scoata mama din purgatoriu. Noi parem toti vii, dar nu am constientizat faptul ca unii traiesc in iad, altii bantuie prin purgatoriu si nu-si gasesc Calea spre Lumina. Daca am lucra toti asa, fara sa ne tinem banii in banci si sentimentele sub obroc, lanturile karmice s-ar rupe pentru noi toti. Mintea noastra este obisnuita sa complice totul. Nu e complicat. E basmul romanesc"Fata babei si fata mosneagului". Cei ce se plang acum ca au devenit "hrana" pentru diferite entitati in grupurile spirituale, nu-si amintesc faptul ca au trecut de atatea ori pe langa un om ce se afla in impas, dar au preferat sa intoarca ochii spre vitrina cu bijuterii si haine. Acela era un moment crucial, era un punct in care si-ar fi putut schimba destinul. Ar fi urcat o noua treapta, pe un alt nivel de constiinta, pe care nu s-ar mai fi intalnit cu "lupul cel rau", pentru ca pe acel nivel nu exista agresivitate, minciuna...De obicei, inainte de a primi dreptul sa urcam inca o treapta, apar ispitele. Suntem din nou pusi in situatia de a alege. In functie de alegerea facuta, ramanem pe varianta veche, ori urcam. Asa se ascensioneaza. Restul...sunt blabla-uri de adormit adultii egoisti, care ar vrea sa se urce la cer, dar fara sa depuna efort. Si tot ei se plang ca au fost mintiti, ca Arhanghelii sunt rai, ca ingerii nu stiu ce pete mai au...Arhanghelii nu sunt de partea intunericului. Daca voua v-au intrat in realitate nefilimi ce v-au pacalit cu aparente luminoase, nu incercati sa reduceti totul la capacitatea voastra de intelegere, ca gresiti din nou si n-o sa va mai scape din lanturile karmice nici mama Omida, tata Omidoi, varul fluture de noapte si alte asemenea bazaconii ce se perinda prin grupuri.

    RăspundețiȘtergere
  2. tipa e plina de ce in sfarsit aici se dezvaluie, manipulare crasa... nu a inteles nimic din descrierea despre sistemul de oprimare ce foloseste iluziile de genul celor aratate ei... trezirea duduie ca esti manipulata rau.. daca iti doresti atat de mult o "lectie" iti dau programul dtale sa te incarci cu ce mie Basescu Traian mi-a rezolvat "programul LUcifer, alias Eminescu" prin care m-a incarcat cu karma intregului staff bolsevic, eu inca ne fiind nascuta cand astia faceau genocide... Sau s aiti mai zic una, e alta smekerie.. Poti sa renunti sa mai traiesti si sa ii dai voie ui Iliescu sa ma itraisca el bine mersi in locul fiului, sotului dtale.. ca se poarta.. insa nu pt vulg fraier ca dta iluzionat ca ai ectii de invatat.. chiar bati campii, fie esti programata, fie nu ai citit si ai tras cu nuca in perete.. Sa iti spun eu ce a patit mama mea cu ei? A acceptat sqa moara ca sa traiesc eu pt a-mi indeplini misiunea, care evident la 50 de ani dp decesul mamei nu este indepinita... si imi lasa gust amar fara asemanare... apoi pt a i se permite sa decedezea ea in ocul meu a trebuit sa preia karma mutor bosevici si pacatele ei nu i s-a permis sa le arda, Imi zicea ca are o problema cu Vapza Aziarh Multi Patriarh sau 3 Tati... ca sta lqa usa lui fara sa o primeasca in audienta de uni... Voia sa i se permita sa isi arda si pacatele ei. Iata ca nu s-a vrut si ca urmare pe acele pacate mama a fost sluga la o p[rostituata de etnie jumate tiganca ce face sex cu 8-10 tipi pe zi preluandu-le pacatele si acestea au ajuns asupra mamei mele.. decedata acum 50 de ani... pana am cerut srijin de undeva.. caci am eliberat preoti sclavi... si greco si ortodocsi.. ca se joaca baieteii cu sutane si se sclav izeaza si intre ei... asa am scapat-o pe mama de supt madulare prin aia ce o santaja sa stea in ea cand facea sex pt a-si pastra ea curate structurille... de ai nevoie de aceste lectii.. te invit sa le ceri, pe toate asa cum ti-am aratat eu dtale ca ele sunt posibile... de aceea dtale iti zic, vor sari hoarde pe dta sa te ia sclava numai sa ceri sa te oferi...Asa ca prtostituata s-a casatorit cu un tip musulman si acum se prostitueaza mai putin...insa serva mama i-a fost si dupa, ii curata casa de mizerii energetice si era asa sub santaj cu uciderea mea... eu aveam 6 ani cand mi-a fost luata, ea 30... la ardere a stat 34 de ani, desi a fost fiica de pastor si cu o educatie religioasa foarte inalta prin gandire si traire si fapte... nu i-a servit.. dar daca dta vrei sa iti daqi energia parazitilor astrali ce se hranesc si fac si pui in dta si copii dtale.. esti libera sa-i pupi pe dintii ascutiti sa sa devii incubator ambulant crezand in lectii oferita ca iluzie... uite ma deranja unul ce e sluga moarta unei intunecate si crezand ca eu nu cred ca pot sa realizez trimiterea in vaacumul Galactic, am realizat alinierea coloanei de lumina instantaneu mental si a fost aspirat in el... apoi inainte de a-ti da dtale replica au trimis unul mai mic si a avut aceasi soarta... stii cu ce se ocupau? atinegri energetice prin care transferau karma in structurile mele... iata cat de istructiv e materialul acesta... e ceva splendid si mer sa il printez... sa il pot distribui cui are nevoie si nu il dispretuieste ca dta cea iluzionata...Ce frumos a zburat spurcaciune de maimutz cand imi zice aca eu nu pot face conexiunea cu divinitatea... Nu iti poti imagina....A FOST SUPERB... SPELLNDID.. ERA EXACT CE AVEAM EU NEVOIE... NICI NU MAI STIAM CE SA FAC... SI UITE SOLUTIA... DA AM FOST GHIDATA SA AJUNG LA PAGINA ACEASTA... SA CITESC SI LE MULTUMESC DIN INIMA... MAI ALES CA MA CONFRUNT DE 7 SECOLE CU DIFICULTATI SI INJUSTITII...ACUM INTELEG DE CE O REGINA DE TENEBRE A PUTUT SA IMI MODIFICE UNILATERAL KARMA, CA A CERUT SI A PRIMIT FARA SA STIU EU COPIL DE 4 ANI NIMIC SI NICI CAND ERAM INTRUPATA ABIA NU AM SCAPAT DE DEMONUL EI CE URMAREA CONFIGURATIA ASTRALA A INTRUPARII MELE... CE SCRIE AICI

    RăspundețiȘtergere
  3. ma intreb daca demiurgul nostru nu e defapt infectat cu arhoni... am citit pe un site sabotat economic si disparut din acest motiv ca undeva un creator a avut o idee eronata, era curios sa stie ce se intampla daca introduce codurile vietii invers. Si ce a iesit a avut caracteristici inverse... fata de ce dorise Prim-Crreatorul cand a ideat fiecare fiinta si i-a conceput codul vietii... si asa ar fi inceput o infectie teribila ce a distrus universuri... Nu erau scutiti nici sefii pllanetelor... insa capacitatea de repliere a mutantilor a surprins si divinitatea, caci ei s-ar fi oprit din agresiune fatisa si au inceput sa infecteze sefii planetellor pe ascuns manifestandu-se lent... In acel momSuprem a decis sa creeze ca si contramasura sufletele viollet si de diamant.... poate nu avem demirurg incorect, ci infectat...

    RăspundețiȘtergere