După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20140424

Istoria Galactică - Andrew Bartzis si Lance White - Ep.05


Aviz important!
Prezenta traducere beneficiază de drepturi legale din partea lui Lance White şi www.sovereignmedia.net. Orice reproducere în parte sau în totalitate nu este încuviinţată. Singura posibilitate de a face referire la această serie este printr-un simplu link.


LW: Bine aţi revenit... în partea a cincea - Lance White şi Andrew Bartyis... şi rpmpsesem cu Atlantis?... cîteva decăderi - ridicări şi căderi ale Atlantis, căci nu a fost doar una.
AB: Trei ridicări, trei decăderi. Fiecare vîrf al conştienţei oferite avea o densitate joasă contra unui spaţiu de densitate înaltă aşa că de fiecare dată cînd treceau de la densitate lejeră la densitate împachetată strîns, pierdeau conştienţă şi lumea cobora. Deci, sînt la acea parte unde creaţia Reţelei din Cavitatea Pămîntului (Hollow Earth Network) - Aghartanii - a început. Am descris Terra ca avînd 3 linii de timp - ei sînt Deasupra şi Dedesubt. Ei sînt Gardienii Cavităţii Terrei. Reţeaua Aghartană este spaţiul de lucru pentru Rezistenţa Terra Liberă. Rezistenţa Terra Liberă este despre cum să ajungem aici şi să plănuim viaţa cu 1000 de vieţi înainte ca să devi o fiinţă manifestoare co-creatoare între 2011 şi 2014. Reţeaua Aghartană a fost constituită în timpul ultimei ridicări din Atlantis. Au înţeles prin ce au trecut Lemurienii; de ce făceau salturi în timp - în cele din urmă au înţeles: nu exista nici o speranţă de victorie - nici una. Deci singurul lucru pe care l-au putut face a fost să folosească tehnologia pe care o aveau pentru a ajuta oamenii care erau deja prinşi în sistem şi orice noui fiinţe care soseau aici, să le spună "Nu - nu poţi veni aici - vei rînăne blocat." Asta e cea mai mare tristeţe a Atlantis - să le spună acestor fiinţe că nu pot trăi aici. Reţeaua Aghartană a fost configurată pentru ca acele oraşe care făceau salturi prin timp - acele oraşe-de-aer - vor ajunge în interiorul planetei şi odată ajunse acolo, acele fiinţe care aveau nevoie să vină aici pot veni în stare de dimensiune a 5-a sau a 6-a şi încă să fie aproape de familia-de-suflete şi să îi supravegheze în spaţiul-visare. Deci Reţeaua Aghartană a fost creată ca apărători ai timpului-visare: locul unde fiinţele care sînt pierdute în timp... sînt fiinţe pe care le-am întîlnit în citirile mele care sînt pierduţi în timp. Pe unul îl numim Johnny Z. Este un militar veteran, este o persoană 23 de ani cu un bătrîn de 54 de ani în interiorul său. Cînd avea 13 ani a fost scos din corp şi pus într-o clonă şi versiunea sa de 54 de ani care a fost un călător în timp pentru peste 300 de salturi a fost pus în corpul de 13 ani - pentru că aveau nevoie să-l blocheze în sistem pentru ca nimeni să nu îşi poată da seama ce misiune desfăşoară.
Reţeaua Aghartană este menită să ajute aceşti oameni care sînt blocaţi în cel mai rău posibil mod. Ei sînt cei (Aghartanii) care vor veni cu "tehnologie de chirurgie de suflet" pentru ca să poată pună piesele-părţi împreună. Am avut atît de multe experienţe cu încercări de a recompune... fiinţe împreună la loc aici sau pe Navele de Comandă Pleiadeiene sau oricare din celelalte "minţi de grup-multiplu" spre care am fost atras... Cînd văd Reţeaua Aghartană şi Terra Cavă, Muntele Shasta, 11 Ianuarie 2013,, mi-au cerut să vin aici şi să citesc acest registru pentru că pentru ei am făcut-o deja.
Deci acum sînt aici, în acest Cîmp Quantic de ne-energie şi pentru audienţa care nu înţelege ce înseamnă asta: citesc efectiv Registrele Akashice pe viu. Nu există nici o ezitare. Nu mă aflu în nici un cîmp de energie citind întrebările bazate pe energia care e adusă (referindu-se la Lance ca intervievator), ce coduri de suflet aduse. Sîntem în Stewart Mineral Springs chiar acum la Solstiţiul de Vară - sincronicităţile care ne-au adunat pe toţi aici este mai presus de orice dovadă că toţi eram meniţi să fimi aici în acest moment. Ce întrebări specifice ai despre Terra Cavă sau Reţeaua Aghartană? Registrele Akashice sînt 100% deschise - nu există nici o restricţie şi nu există secrete.

LW: Bun... (copleştit pe moment) E o aşa onoare să fie posibil să... să aud asta, pentru că se pare că toată viaţa mea am aşteptat să aflu care era adevărul... şi acum, Aghartanii... ce densitate ai spune că...
AB: Aghartanii sînt un colaj al celor 72 Prime Specii ale Terra...
LW: Ahhh...ok...
AB: Am călătorit prin timp pînă la începutul planetei de atîtea ori că Terra a trebuit să aibă Prima Specie multiplă. Ei sînt Entităţile de Lumină şi Entităţile Gri care au spus "Vom fi Apărătorii Timpului-visare al Terrei în viitor şi vom merge adînc în miezul Terrei şi vom crea societăţi cu spaţiu pentru suflete" aşa că comerţul sufletesc de educaţie şi înţelegere şi învăţăminte să poată continua în această lume, cu toate că nu vor fi pe Linia de Timp de Absolvire. Vor fi totuşi capabile să funcţioneze cu familia de suflete. Acuma, Primele 72 de Specii ale Terra reprezintă Războaiele Călătoriilor în Timp. Reţeaua Aghartană este separată de Războaiele Călătoriilor în Timp (Războaiele Timpului). A fost creată să fie în afara războaielor timpului într-un concept limitat. Cînd Atlantis a înţeles că va veni vremea să decadă, a făcut ultima parte a procesului de fortificare - ultimul proces al Piramidei - pentru a pune Camerele de Control pe Terra şi aceste Camere de Control - sînt 40 răspîndite - 21 dintre ele sînt în controlul forţelor Luminii şi Întunericului chiar acum, dar e nevoie de toate cele 40 de Camere de Control pentru a creşte vibraţia acestei planete. Reţeaua Aghartană este în supraveghererea celorlalte 19 care sînt ascunse.AB: Ei protejează să se asigure că toate cele 40 de camere nu sînt capturate şi controlate. Ai sînt acolo pentru a fi Gardieni pentru moştenirea noastră - şi moştenirea noastră este că sîntem o specie unificată la nivel de timp-visare - la nivel fizic şi ADN - şi că am fost destinaţi să ne reîntoarcem la un stadiu Înalt Dimensional ca să ne întoarcem şi să începem să vindecăm aceste linii dramatice de karma prin Clasele de Absolvire.
LW: Hmmm... deci cei care absolvă - în procesul de AScensiune se vor... muta... într-o altă densitate...
AB: Într-un fel. Vor visa în Reţeaua Aghartană şi densitatea lor - sufletul lor - va determina în ce oraş Aghartan pot merge... dacă este Telos sau Chaga sau Shambahla sau oricare dintre acestea şi densitatea sufletului lor este bazată pe ceea ce... (cum să descriu asta?) pe familia de suflete din care au făcut parte. Fiecare oraş este configurat: singura cale să intri este să ai relaţii de familie de suflete sau relaţii de ADN cu acel oraş - chiar şi aşa, odată ce ai intrat în Reţeaua Terra Cavă, poţi merge în oricare dintre ele, dar prima oară e nevoie să ai acele coduri pentru a intra. Deci e bine protejată. Cele 15 Fiinţe Multi-dimensionale au avut permanent ţelul de a intra în Terra Cavă... pentru a intra în acel spaţiu interior pentru a putea fi ghizi spirituali pentru oricine. Acum ei nu sînt Ghizi Spirituali pentru oricine - sînt doar în controlul guvernamental în acest sistem capturat şi deviat pe care l-au creat.
LW: A fost o istorie care a circulat despre Amiralul Bzrd care a descoperit Terra Cavă...
AB: Chiar aşa a fost (dă din cap)
LW: Chiar? Ok... şi există într-adevăr, sau a fost o intrare în Polul Nord sau Polul Sud?
AB: Există o intrare la Polul Nord şi la Polul Sud şi multe intrări răspîndite pe Terra, de fapt. A fost un sistem de tuneluri, tuneluri subterane, care au fost create în timpul ultimei părţi a celei de-a doua decăderi a Atlantis şi în timpul ridicării înainte de a 3-a decădere. Ei au înţeles că sistemul din Terra Cavă avea nevoie să se amplifice într-o aşa măsură încît relităţile locale care ar fi fost eventual cucerite ar fi putut intra în aceste tuneluri şi, să spunem că vroiai să mergi din Japonia în Irlanda - era un tunel prin care puteai ajunge în chestiune de zile în loc de ani. Deci acest sistem de tuneluri a fost configurat în aşa fel încît conştienţa oamenilor să se poată retrage în interiorul Terra şi să parcurgă aceste tuneluri - care erau portaluri - şi să răsară într-o altă Realitate Locală şi apoi să fie emigranţi ai acelei Realităţi Locale în timp ce celelalte Realităţi Locale sînt cucerite una cîte una.LW: Deci asta sună aproape ca un sistem de rebeliune subteran - rezistenţă...
AB: Da... este Rezistenţa Terra Liberă. Ei sînt învăţătorii despre cum un suflet poate plănui vieţile sale cu 1000 de ani înaintea timpului. Dacă nu am fi avut aici asta, nu am fi unde sîntem acum. MMIlioane peste miliarde dintre noi au făcut parte din Rezistenţa Terra Liberă - pentru că am stat şi am învăţat de la Ghizii noştri din Lumea Astrală înainte să sărim în maşină.
LW: Ahh... deci este o maşină care e o maşină de încarnare...
AB: Este o maşină...
LW: Pe care Archonii şi Inteligenţa Artificială o conduc...
AB: Mm hmm. (Dă din cap afirmativ)
LW: Uau... acuma... ok..., deci ce altceva mai fac ei (Ghizii noştri) pentru a ne împuternici la acest nivel?
AB: Ei aduc creativitatea ca să existe o "declasificare suavă", prin cărţi, prin poezie, prin muzică, prin cultură. Ei mai aduc şi "declasificarea dură". Acei "oameni ai adevărului" care sînt - aş putea numi pe oricare - gîndeşte-te doar la primii zece din Mişcarea Adevărului. Ei sînt ghidaţi de acei oameni din Rezistenţa Terra Liberă care sînt în Terra Cavă... este scopul lor: ei sînt aici să se asigure că noi primim Voinţa Liberă Suverană şi înţelegem cum să o folosim... pentru că este o responsabilitate foarte puternică - foarte puternică. Ei sînt, de asemenea, în controlul Motorului de Conştienţă în Unie care este în centrul Terrei.
LW: Cred că am citi pe undeva că este un Rege şi o Regină a Agarthei.
AB: Asta este doar limitare lingvistică. Există un Consiliu - şi acel Consiliu se schimbă de fiecare dată cînd trec de la o zonă densă la o zonă luminoasă (light-uşoară,luminoasă, N.T.). Singurul motiv pentru care se schimbă este pentru că sînt noi emigranţi care vin şi oricine ar fi în acel aspect de liderat trebuie să aibă familie de suflet relaţionată pentru a putea interacţiona cu ei şi cei care părăsesc Consiliul continuă să-şi facă treaba - dar nu în Consiliu - din lipsă de lingvistică mai adecvată... politic. Cînd spunem politic avem atît de multe lucruri în spatele cuvîntului. Nu este un sistem bi-partit, ok?
LW: Corect! (rîde)
AB: Ei nu au aceleaşi dogme pe care noi le avem.
LW: Atît de mulţi dintre noi avem familie de suflete care este... în putere - lucrînd în slujba...
AB: Corect. Îi vom visa în timpul evenimentelor de timp-visare...
LW: ... care au loc chiar acum!
AB: Corect. Tocmai am avut unul afară... (se referă la munte, ei sînt într-o încăpere, N.T.)
LW: Da! Am avut unul afară! Da - chiar uimitor... uimitor. Deci, Ce ar dori Agarthanii ca noi să ştim în sensul de ce informaţie ne poate împuternici?
AB: Pot doar să vorbesc din Registrul Akashic dintr-o perspectivă neutră, dar funcţionez cu multe societăţi din Terra Cavă, din navele de comandă Pleiadeiene şi Comandamentul Ashtar, de peste tot, iar ce vor ei ca noi să ştim este că Voinţa Liberă Suverană este cel mai important pentru ei. Ei primesc multe entităţi care apar brusc pe navele lor şi spun "Avem nevoie acum!" Şi răspunsul este: nu pot viola Voinţa Liberă Suverană a ta. Noi putem s-o facem... noi avem nevoie să rechemăm propria noastră Voinţă Liberă Suverană (numită greşit descriptiv: "Liberul Arbitru", N.T.) şi să spunem "NU - NU VREM SĂ TRĂIM AŞA!". Acesta e mesajul lor. Cum de altfel putem să spunem, dacă cineva continuă să te facă să plîngi, spune-i "OPREŞTE-TE!" Tu stabileşti regulile pentru comunicarea cu ei prin Libera Voinţă Suverană. Foarte mult din Voinţa ta Liberă Suverană s-a dus aşa că cel mult ce pot face ei e să-şi trimită "energie de iluminare" şi să spere că tu o preiei şi te vindeci cu ea şi te hrăneşti din ea pentru ca să poţi restabili limitele comunicării pentru ca acel limbaj să fie completat print-o modalitate telepatică.
LW: Şi parte din evoluţia noastră se pare că ar fi să trezim comunicarea telepatică care se relaţionează, din nou, cu timpul-visare...
AB: Absolut. Timpul-visare este grila de comunicare telepatică. Noi, ca specie, sîntem destinaţi să fim în timp-visare permanent.
LW: Ahh. Deci într-un fel e ca în filmul "Interception"... vise în vis în vis.
AB: Şi aşa creezi multiple piese ale tale însuţi pentru că sîntem fiinţe multi-dimensionale şi putem chiar să dăm Voinţă Liberă Suverană piselor-părţi ale nouă înşine pentru ca să poată să meargă şi să experimenteze trăirea vieţii chiar şi mai repede. Şi mulţi dintre oamenii din Reţeaua Terra Cavă şi Grilele Terra Cavă sau oraşe sînt un Avatar şi atunci ei pot avea mii sau duzini din piesele-părţi ale lumii, inter-co-creatoare cu cele 5283 de specii separate care întăresc Carantina aici. Deci ei au părţi fizice ale lor înşişi interacţionînd cu toţi oamenii de aici în Unie, pentru a întări Carantina şi pentru a termina sistemul. Şi noi amîndoi - tu şi eu - amîndoi avem părţi acolo sus, care s-au asigurat că le-am dat Voinţă Liberă Suverană acum mult, mult, mult timp în urmă ca să poată interacţiona cu speciile viitoare care veneau aici. Ne-am asigurat că am creat prietenie. Ne-am asigurat că am creat iubiri dăinutoare şi relaţii care au asigurat că eram un cerc de încredere ceare vin din centrul Avatarului care a trimis o piesă de Voinţă Liberă Suverană către ei.
LW: Deci e o istorie lungă care e în evoluţie şi noi sîntem la răscrucea ei - chiar acum.
AB: În 21 iunie (2013, N.T.) am avut un show cu Chris Hales, în care vorbeam despre ce se întîmplă pe 21. Ei bine, 21 este o altă dată de frică. Este o altă dată de frică pentru un motiv foarte important. Au trecut şase luni de la 21 decembrie. 21 decembrie (2012) a fost prima scînteie singulară a timpului-visare unificat pe care am avut-o în 28.000 de ani... prima scînteie. Cum treceam de la Iarna Galactică spre Primăvara Galactică, spre Vara Galactică şi vara umană se aliniază, iar ei aveau nevoie să se asigure că există propagandă de frică în desfăşurare, pentru că acesta este momentul în care Evenimentul începe. Evenimentul are deja loc, dar încă nu este la un punct în care mass-media îl informează. Cum am spus, vom avea copii care împărtăşesc acelaşi vis, trăirea pe care o avem în afară, trăierea pe care am avut-o pe munte, trăirea pe care am avut-o în timpul cinei, toate astea vor fi pe feţele oamenilor - şi există frică şi propagandă pentru ca să nu dăinuie prea mult în interiorul minţii, suficient de lung, trăirea experimentată. Bursa s-a prăbuşit cu un scop bine definit - 300 de puncte nu înseamnă nimic... nimic. E doar un joc al fricii.
LW: Corect... corect.
AB: Pot să recupereze 700 de puncte într-o zi...
LW: Oo, da... pompează cîteva... triliarde de dolari acolo.
AB: Mm hmm.
LW: Totul e un joc pregătit.
AB: Absolut – 100% pregătit să creeze frică - frica este ucigaşul minţii. Frica este limitarea. Aşteptarea este următorul lucru peste care avem nevoie să trecem. Noi, ca umani, nu putem trăi cu aşteptare. Avem nevoie să învăţăm să trăim în moment - aşa trăim în vise. Cînd aştepţi un vis să ia o anumită turnură, visul se termină.
LW: Corect. Şi cînd te mişti în frică, visul...
AB: Se termină.
LW: Da... şi te dai afară singur din vis..
AB: Deci Terra Cavă este o serie de tuneluri la suprafaţă care conduc la un strat mai adînc şi la crustă. Există stratul Terra Interioară şi există societăţile crustale, societăţi care sînt chiar la limita de a fi pe Liniat de Timp de Absolvire dar care sînt totuţi în sistemul energetic al Terra Cavă. Deci aceştia sînt ca "oamenii furnici" de care vorbeau Nativii Americani... şi a fost o mare specie insectoidă care împărtăşeau acelaşi spaţiu de visare prin Regină şi sînt multe din aceste specii insectoide care au venit din Terra Cavă, au migrat pe Linia de Absolvire actuală şi apoi s-au încrucişat cu noi pentru a putea avea relaţii de suflet cu Reginele energiei de inimă de dedesubt, care sînt relaţionate direct cu Simţirea Mamă a Terra. Să nu vă fie frică de ei. Să nu vă fie frică.
LW: Am simţit de multe ori Călugăriţa ca fiind semnificativă şi frumoasă, pentru mine... sînt minunate şi comunicarea e ca un gînd pur... frumos.
AB: Da. gînd pur... frumos! Praying Mantis
AB: Acuma, Telos: Mt.Shasta, este o locaţie a Telos. Telos este unde Adama, Consiliul de Căpătîi actual rezidă. El a venit la mine în multe situaţii şi precum Istoric Galactic, sînt lucruri pe care nu ştiu că le ştiu şi lucruri pe care el nu le ştie. Cînd a urcat aici am fost rugat să vin pe Mt.Shasta să citesc Registrul, ei aveau propriile versiuni sau profeţii. Eu nu prea sînt de profeţii. Eu sînt pentru ce e scris în Registrul Akashic. Şi Registrul Akashic spune: vreme de război, vreme de război, vreme de război, explorarea conştienţei, vreme de război, explorarea conştienţei şi aşa mai departe. Aşa că atunci cînd Adama a venit şi a spus: "Aş dori să faci asta", am spus că voi merge acolo şi voi face ce e de făcut din perspectivă neutră sacră. Nu voi pune nici un fel de lumină peste nici o societate. El a spus că e în ordine şi în acel moment, cristalul din Telos a fost pus pe Chakra Coroană a mea şi a separat densităţile şi a permis Terrei Cave să comunice prin intermediul Registrului Akashic al sacrului neutru că toţi sîntem o singură specie şi că avem nevoie să ne completăm codurile de suflet. Sîntem limitaţi de familia de suflete. Sistemul de dominare şi control se asigură că nu avem o familie de suflete completă pe perioada existenţei şi cînd ai o familie de suflete completă, eşti de neoprit! Ei vor ca noi să ştim asta. Am venit aici din liberă voinţă. Din libera mea voinţă am ales să fiu Istoric Galactic. Din libera mea voinţă spun fiecare cuvînt pe care pot să îl spun.
LW: Cum încep oamenii să-şi găsească familiile lor de suflete... se pare că a-ţi găsi familia de suflete ar fi un proces organic; intuitiv ţi-ai urma ghidarea interioară şi acei oameni pur şi simplu s-ar arăta...
AB: Oamenii se arată simplu - şi noi îi vom recunoaşte simplu.
LW: Bine, corect... e ca cu vechii prieteni, ştii, cînd te-am văzut... şi oamenii cu care sînt aici sus... ştiu că sîntem familie de suflete... adică, nu e nici un fel de întrebare în mintea mea. E aşa cum e.
AB: Absolut. Nici o întrebare în minte.
LW: Deci, iată-ne la Mt. Shasta, cu oraşul Telos acolo.
AB: M-am regăsit pe mine însumi - cum să descriu asta - existînd aici şi existînd acolo şi existînd în alte locuri în acelaşi timp. Acum sînt aici, dar o parte din mine e pe munte privind la munte şi la apusul de soare. Şi acea energie a apusului este transmisă mie aici, deci pot sta în acest cîmp quantic de ne-energie şi să deschid Registrul Akashic oricărei întrebări.
LW: Acuma, ce spui de Porţile Stelare?
AB: Hmm... bună întrebare! Porţile Stelare sînt bazate pe Chakrele-Uter. O poartă stelară se poate deschide într-o Chakră-Uter şi Înţelepciunea ADN şi locuitorii fizici de acolo pot fi transportaţi prin Soare - pe orice planetă care are Codurile noastre de Suflet... un sistem solar care deţine Codurile de Suflet ale noastre. Această lume are un set complet de Coduri de Suflet pentru toate Galaxiile.
LW: Deci aici ar fi locul avantajos în care cineva ar vrea să fie... atît de dificil şi "terorizant" pe cît a fost...
AB: Este bucata de tort pe care o vrea toată lumea. De aceea această dramă care a continuat mereu şi mereu şi mereu... mereu. Sînt galaxii care încă nici nu au fost create şi totuşi noi avem deja Codurile de Suflet pentru ele - asta e partea nebunească! Acuma, am mai spus în multe interviuri - nu numai că sînt conectat cu Registrul Akashic al acestei lumi, ci cu alte 20.000 de lumi... şi, să fi Istoric Galactic trebuie să fi trăit în toate aceste lumi şi să fi avut familie de suflete cu toate şi să fi avut iubire adevărată cu fiecare membru al acelei linii de suflet. Cînd inter-funcţionez cu toate cele 20.000 de Registre Akashice ca unul singur... cîteodată apare o "diferenţă de perspectivă". În mine - umanul necesită crearea unei lingvistici care ajută înţelegerea. Anumite informaţii pe care le-am adus au... deranjat anumite entităţi galactice care ascultă această conversaţie... pentru că ei ascultă, ei ascultă multe din show-urile noastre pentru că ne observă şi în acelaşi timp permit informaţiei să treacă prin ei, pentru că sînt părţi pe care nu le ştiu. Asta nu mă face special. Sînt în "ne-cîmp" - citesc energia quantică simplu pentru că permit spaţiului inimii mele să existe şi permit curgerii să fie complete. Deci sînt îtnr-un punct în care toate 20.000 de Registre Akashice sînt unul singur acum şi înţeleg toate perspectivele diferite şi toate perspectivele diferite care vin sînt cele care ajută aceste fiinţe care întăresc Carantina, pentru a le da speranţă - pentru a ne da nouă speranţă, pentru a ne cere suveranitatea noastră, pentru recîştigarea liberei voinţe, să ne aşezăm pe calea de a fi o specie întreagă - în unitate în loc de dis-unitate.
LW: Corect... Nu ştiu pe nimeni care să nu fie (pauză lungă)... întristat de des-unia de pe planeta asta. În orice direcţie te uiţi, o vezi, o simţi, o trăieşti şi asta e ceva ce avem nevoie să o schimbăm. De aceea facem acest show - aceste show-uri... pentru ca să ne putem mişca prin frică şi lipsa de speranţă... şi...
AB: Să ajungem deasupra ei! Vreau să spun că ştiu oameni cărora le e dificil să înţeleagă asta şi uneori e nevoie să treci prin material de trei sau patru ori. Am mai făcut şi alte show-uri care au ajuns virale - (se uită la Lance) show-ul care te-a adus aici...
LW: Oh da...(dă din cap afirmativ)
AB: Eu vorbesc în straturi - şi voi fi complet sincer, vorbesc în straturi pentru că vorbesc fiecăruia dintre voi (inclusiv cei care citesc acum aceste rînduri - N.T.) în parte şi individual şi ca o arhivă completă, oricare dintre voi care ascultă pe viu şi arhivele (fişiere - N.T.) pe viitor existaţi chiar acum în acest "cîmp de ne-timp". Şi energiile Registrului Akashic pe care le aduceţi acestei energii, chiar dacă nu ai ascultat (citit) pînă în chiar această secundă, îi dai "Play" şi mă vezi pe mine spunînd astea (citeşti) - ok?
LW: Dap. (rîzînd şi dînd din cap)
AB: Aici, chiar acum, sînt milioane de oameni care ascultă (citesc) asta - pentru mine, chiar dacă aici sînt doar 3 dintre noi în cameră chiar acum.
LW: Ei bine, se pare că acest mic segment a "zburat pe aripi de Înger"... aşa că...
AB: Cu siguranţă au zburat...
LW: Deci dacă staţi pe recepţie - ne vom întoarce cu mai multe, în următorul segment...
Aviz important!
Prezenta traducere beneficiază de drepturi legale din partea lui Lance White şi www.sovereignmedia.net. Orice reproducere în parte sau în totalitate nu este încuviinţată. Singura posibilitate de a face referire la această serie este printr-un simplu link.


Dacă eşti interesat să afli mai departe, subscrie la acest blog şi fă un comentariu simplu de genul "doresc să aflu mai multe". Cu cît mai multe persoane înscrise cu atît mai mult va fi justificat efortul de traducere al întregii informaţii. Ce se poate citi aici este o informaţie preţioasă, unică în lume, care este cu drepturi de autor ale www.sovereignmedia.net şi Lance White. Drepturile de traducere au fost obţine contra unui schimb de energie-valoare în formă de bani. Bucură-te de faptul că e gratis şi efortul de traducere pentru înlesnirea lecturii a fost făcut deja. Dacă vrei să sprijini acest efort eşti binevenit să donezi indiferent ce sumă. Le poţi spune şi prietenilor, poate şi ei sînt interesaţi. Doar Toţi sîntem Una-Unu-UNIE.


Între timp, poţi vizualiza seria în format video în limba engleză aici.

Ep.01 :: Ep.02 :: Ep.03 :: Ep.04 :: Ep.06


5 comentarii: