După un 2017 plin de evenimente neplăcute dar şi cu paşi pozitivi către Pacea Planetară, sîntem mai aproape de manifestarea dorinţei oricărui OM treaz de pe această planetă.
Un 2018 plin de surprize pozitive şi PACE pe TERRA 1000 de Ani cel puţin !

Blog-ul se află stadiu de activitate sporadică pe o perioadă nedeterminată.

20150901

Interviu cu Cobra de Lynn - 31 August 2015


Introducere în Cronicile Dezvăluirii
Lynn - Bine aţi benit doamnelor şi domnilor la alt epison al emisiunii radio Pregăteşte-te Pentru Schimbare. Sîntem pe cale să ne aşezăm pe o nouă structură cu interviul nostru cu Cobra. Această serie de interviuri va fi numită "Cronicile Dezvăluirii". Nu vor fi doar înrebări întîmplătoare şi informaţie pe care oamenii "VOR" să le audă ci vor conţine întrebări cu informaţie importantă pe care oamenii "AU NEVOIE" să le audă, în special în aceste timpuri de tranziţie pe care le trăim şi care sînt finalul erelor întunericului care au adus sclavie şi control pe planeta noastră. Ne mişcăm către un timp care este începutul unei lumi de libertate şi care n-a mai trăit niciodată înainte iubirea şi abundenţa. Scopul acestor interviuri este să aducem o rază de lumină prin expunerea adevărului tuturor acelor indivizi care s-au trezit care vor cu adevărat să vadă, să audă şi să simtă adevărul. Vom ave cîteva întrebări despre evenimentele curente.

Niciodată nu ni s-a dat o descriere amănunţită şi corectă a istoriei noastre datorită războiului de secole; toate înregistrările, librăriile au fost arse şi oamenii ucişi. Forţele invadatoare nu au vrut înregistrări a ceea ce s-a petrecut înainte. În acest fel istoria a putu fi remodelată în avantajul victorioşilor. De aceea nu şti propria ta istorie adevărată dar acum a sosit timpul să afli şi Cobra ne va ajuta să descoperim adevărul.

Pentru claritate şi uşurinţă a discuţiei, se va folosi termenul "el". Nu denotă un gen ci mai degrabă e îndreptat către o discuţie mai uşoară cu acest luptător al Luminii. Sursele sale de informaţie sînt şi interne şi externe. Unii, care nu sînt familiarizaţi cu Cobra, ar putea întreba de ce a aşa de secretos? Uneori informaţiile pot duce la consecinţe nedorite pentru alţii deci această informaţie are nevoie să fie păstrată nedezvăluită pentru motive de securitate. Datorită abilităţii sale de a fi o forţă a schimbării şi a Luminii pe planetă şi combatere a forţelor întunericului, CObra a fost ţinta distrugerii de către întuneric. Fiinţe de nivel înalt l-au instruit să rămînă "sub acoperire" în aceste timpuri pentru propria sa protecţie. Cînd realizează interviuri cu voce, vocea lui Cobra este modulată. Nu vorbeşte despre sine într-un sens personal. Respectăm asta pentru binele său. El a fost intruit să folosească un nume de cod pentru protecţia sa. De ce a ales numele de COBRA? Pentru că este descrierea misiunii sale. Înseamnă "COmpression BRAkethrough". (Penetrare prin Compresie-N.T.). La un moment necunoscut puterea acestei planete va comuta către Lumină. Forţele întunecate nu vor mai ave nici un sprijin în vieţile şi mintea oamenilor de pe Terra. În schimb, planeta va fi infuzată cu iubire, lumină şi cunoaştere a adevărului. Iubirea va prevala emoţiile oamenilor. Războiul nu va avea nici un loc în societatea noastră. Noi vrem pace. Oamenii de pe Terra sînt obosiţi de suferinţă şi traumă a pierderilor de familii şi prieteni în război. Nu există învingători în război - ambele părţi sînt perdanţi. În această Nouă Lume, pacea, iubirea, unirea şi frăţia vor prevala. Va fi DORINŢA OAMENILOR. Aşa să fie!

Scopul acestor interviuri cu Cobra e să fie periodice (nu neapărat lunare), dar cînd timpul va fi adecvat cu echipa Prepare for Change, la emisiunea radio Prepare for Change. Grupul Prepare for Change a început în Mai 2013 la cerea lui Cobra pentru scopul de a implica oamenii în procesul de eliberare a planetei. Dacă ai o chemare în această direcţie şi doreşti să faci parte din această mişcare globală eşti încurajat să vizitezi http://prepareforchange.net şi să cauţi Event Support Groups (Grupuri de Sprijin pentru Eveniment). Alătură-te nouă! Cum spune Cobra: "Penetrarea este aproape!" Şi cu aceasta îi spun bine ai venit lui Cobra!
COBRA - Mulţumesc pentru invitaţie.

Lynn - Îţi mulţumesc că eşti aici cu noi. Ai ceva de adăugat la ce tocmai am spus?

COBRA - A fost exact o descriere de grup, a unei părţi a misiunii mele şi, de fapt, nu este atît de important cine sînt eu, este mult mai important ca eliberarea planetară să aibă loc şi aceasta ar fi bine să fie concentrarea acestor interviuri.

Lynn - Da. Bine, asta este şi dorinţa noastră. Ce am dorit să facem a fost să începem cu ceva întrebări general care sînt relaţionate cu situaţia actuală şi încotro ne îndreptăm şi unde duc acestea. Deci cu asta vom începe cu acest gen de întrebări şi le voi da citire.

Are loc un răqboi financiar ciudat chiar acum în care Chinezii, care susţin că deţin drepturi asupra TUTUROR ascunzătorilor de aur din diverse arii din SE Asiei şi din întreaga lume şi de aceea susţin să deţină imediat întreaga bogăţie a planetei; iar sistemul bancar vestic controlat de Cabală continuă să tipărească bani FIAT, colateralizînd încrucişat împrumuturile lor şi simplu inventînd noi scheme Ponzi pentru a se scoate cu fluxul monetar fără sfîrşit şi să se menţină la suprafaţă şi să rămînă la putere. Care este planul actual al Miscării de Rezistenţă (RM) pentru a pune un stop definitiv acestui gen de "Stăpîn al Inelelor" al nebuniei de putere financiar-destructivă?
COBRA - OK. Am discutat acest plan de multe ori. Este un plan pentru Eveniment. Deci acum intrăm într-o fază nouă a acestei situaţii şi în această nouă fază, cum am mai spus înainte, e nevoie să existe un anumit grad de consens între jucătorii majori de la suprafaţa planetei: ce viitor doresc să aibă? Şi chiar dacă acest consens nu este atins energiile dinspre Centrul galactic devin din ce în ce mai intense şi asta înseamnă că situaţia va continua să escaleze pentru că tot ce a fost suprimat e nevoie să iasă la suprafaţă într-un fel sau altul. Deci în această situaţie în care ne aflăm, indiferent de ce face populaţia de la suprafaţă, indiferent ce face oricare dintre facţiuni, rezultatul va fi acelaşi. Poţi influenţa procesul pentru a-l uşura pentru noi şi pentru planetă prin relizarea de acţiuni coordonate şi trezirea populaţiei care lucrează pentru acest scop final.

Lynn - Dragonii Roşii au admis public că Cabala a fost permanent în structura lor organizatorică, că Famiiliile Dragon, ele însele, au finanţat băncile lor care au fost principala lor sursă de putere. De ce joacă aceştia rourile de "poliţistul bun-poliţistul rău" în faţa tuturor? Au lucrat împreună tot acest timp!
COBRA - OK. Asta probabil nu vine de la Dragonii Roşii. Probabil vine, această afirmaţie vine de la una din sursele de pe Internet. Familiile Dragonul Roşu au luptat permanent cu Rothschild şi au luptat cu Iezuiţii. Dar sînt mulţi oameni care susţin că sînt Dragoni Roşii deci e nevoie de grijă cu aceste afirmaţii şi familiile reale ale Dragonului Roşu nu au lucrat NICIODATĂ împreună cu Cabala.

Lynn - OK. Mulţumesc că ai clarificat asta. Ne vei ilumina cu originea adevărată şi istoria adevăratelor Familii Dragonul Roşu şi de ce se plîng despre Cabală cînd acum se ştie că au finanţat întotdeauna, în spatele cortinei, Illuminati pe tot parcursul istoriei?
COBRA - Adevăratele Familii Dragonul Roşu, de fapt şi-au avut originea în Dinastia Ming cînd au început să vadă pericolul invaziei Arconilor în China. Ei au lucrat în subteran de atunci pentru a menţine China protejată de aceste invazii. Nu au reuşit prea mult în asta pentru că au fost nevoiţi să lucreze din subteran. Sînt de fapt multe, multe aspecte ale diferitelor familii Dragon, Dragonii Roşii sînt mai centraţi pe finanţe şi politică. Dragonii Albaştri sînt mai centraţi pe lucrarea spirituală şi mai sînt şi alte multe aspecte între Dragoni. Sînt multe familii ale Dragonilor Albaştri, multe familii de Dragon Roşu şi nu sînt întotdeauna în armonie completă între ele şi nu sînt complet aliniate între ele. Există încă destul factor uman implicat dar familiile dragon sînt toate dedicate pentru eliberarea planetei.

Lynn - Există vreo familie Dragon sau o facţiune a unei familii dragon care lucrează acum în mod specific pentru Lumină?
COBRA - Sănt multe familii Dragon care nu lucrează pentru Lumină.

Lynn - Sînt careva, care sînt?
COBRA - Cum am spus şi mai înainte, ca în orice grup Draon, sînt grupuri amestecate, sînt grupuri pozitive şi sînt grupuri negative. Sînt familii Dragon pozitive, sînt familii amestecate şi sînt cele care lucrează direct cu Cabala. Şi chiar şi într-o familie particualră sînt indivizi care sînt dedicaţi Luminii şi sînt indivizi care lucrează împotriva Luminii. Avem o situaţie destul de amestecată pe planetă.

Lynn - OK. Mulţumesc. Altă întrebare: realistic vorbind toate familiile regale din jurul lumii sînt relaţionate de sînge între ele şi doar "pretind" întotdeauna că sînt în "război" între ele pentru a consolida permanent gheara de putere asupra "subiecţilor" de către a lor "Ordine Prin Haos", ca modus operandi. Poţi să discuţi cu noi cum acest sistem regal "No sîntem superiori" se va termina în final cînd familiile odată ce ele nu vor elibera NICIODATĂ puterea lor către oameni?
COBRA - Vor fi forţate să elibereze puterea lor la Eveniment şi procesul de arestări în masă, cînd membri cheie ai Cabalei vor fi arestaţi şi vor fi judecaţi în procese juste, dar tot ce a fost suprimat, tot adevărul va fi expus şi toate acţiunile lor vor fi destul de mult la vedere şi masele vor începe să înţeleagă ce se petrece pe planetă şi nu vor mai putea continua.

Lynn - Mulţumesc. Poţi vorbi ceva despre Conturile Globale Colaterale" Ce sînt ele şi orice informaţie pe care ne-o poţi da despre asta.
COBRA - Conturile Globale Colaterale au fost formate cu zeci de ani în urmă, Scopul original al acestor conturi colaterale a fost să servească drept unealtă pentru proiecte umanitare şi pentru a naşte abundenţa pentru umanitate, dar aceste conturi colaterale au fost piratate de familiile Cabalei şi au fost folosite de ceva timp pentru a controla umanitatea. Şi acum facţiunile pozitive Dragon lucrează în spatele scenei pentru a re-direcţiona conturile colaterale către scopul lor original. Şi există multă manipulare şi multe lucruri care au loc cu privire la aceste conturi în special în ultimii cîţiva ani şi toate aceste vor fi aduse la completare la momentul Evenimentului.

Lynn - Potrivit RM, există vreo actualizare a planurlor de viitor pentru aceste conturi sau există vreo schimbare?
COBRA - Nu au avut loc shimbări majore pentru că planul este destul de bine adus la perfecţiune cu privire la asta. Sînt alte lucruri care sînt mai puţin finalizate şi ceva mai complicate. Dar aspectul financiar al situaţiei ca atunci cînd momentul este adecvat nu vor fi probleme.

Lynn - Minunat. Acum aproximativ 13000 de ani, Draco aud creat şi au sprijinit Illuminati pentru că ei realizează pariurile Reptiliene prin mijloace de legiuire a noastră prin haos şi violenţă. Cum poate o cultură ca Illuminată care a fost creată special din război şi satanims să aibă speranţe ca vreodată să fie reformată?
COBRA - Ok, multe fiinţe din structura Illuminati nu au fost în ea din liberă voinţă şi ei au vrut să iasă şi vor fi capabili să iasă şi o parte a acestei structuri va fi adusă în Lumină deci există multă speranţă pentru multe fiinţe care au făcut parte din acea structură.

Lynn - Întreaga noastră istorie a creaţieie şi umanităţii a fost alterată, rescrisă şi editată de un grup de indivizi pentru a sclaviza umanitatea. Ce surse ca informaţie corectă ai putea recomanda şi unde le putem găsi pentru a afla adevărata istorie pentru a putea începe să învăţăm adevărata istorie a umanităţii şi Creaţiei?
COBRA - Nu există surse perfecte de informaţie despre istoria umană. Direcţia generală pe care aş spune-o, dacă oamenii vor să afle mai multe despre istoria umană este să studieze existenţa Atlantis. Dar din nou, majoritatea informaţiei despre Atlantis este pură speculaţie. Acum cîţiva ani am publicat un articol despre Atlantis pe blog-ul meu şi sînt link-uri acolo. Acele link-uri de acolo sînt destul de încredere.

Lynn - OK. Grozav. Care este stadiul "Evenimentului" la acest moment potrivit RM şi ce putem face astăzi pentru a grăbi procesul aducerii acestei victorii finale a Luminii prin Eveniment?
COBRA - OK. Situaţia este destul de la fel ca acum cîteva săptămîni. Încă sîntem în proces de curăţare a bombelor strangelet şi grupul Chimera şi acesta este principalul obstacol care rămîne. Au fost ceva victorii minore dar încă nu am ajuns la penetrarea finală şi cel mai important lucru, oamenii pot ajuta cu meditarea săptămînală de eliberare şi să împrăştie înţelegerea lor asupra situaţiei pentru a trezi masele. Cu cît există mai multă conştienţă la suprafaţa planetei, cu atît mai uşpr este pentru Forţele Luminii să scoată orice a rămas care poate preveni Evenimentul.

Lynn - Ce sfat mai important ai pentru toţi cei care sînt încă neconştientizaţi sau care nu cred nimic din schimbările fizice planetare şi positive geopolitice care vin pe planetă şi să adaug toţi acei indivizi conştienţi care încă sînt sceptici cu privire la impactul Evenimentului?
COBRA - Un anume aspect de scepticism e bun. Nu există nici o evidenţă înainte ca lucrurile să se întîmple. Chiar dacă oamenii sînt sceptici este bine că sînt informaţi despre viitorul posibil pentru că atunci cînd lucrurile încep să aibă loc, dacă sînt bine informaţi, vor şti ce să facă. Este bine pentru toţi să studieze situaţia şi să se informeze şi cînd lucrurile încep să se petreacă nu va mai fi nevoie de scepticism sau dubiu pentru că lucrurile vor avea loc. Există o parte a războiului psihologic prin care Cabala dă impresia maselor că nimic nu se petrece. Aceasta este una din operaţiile majore ale Archonilor. Ei continuă să menţină iluzia că totul rămîne la fel şi asta se va menţine pînă la penetrarea finală. Nimic drastic nu se întîmplă înainte de penetrarea majoră. Vom avea o situaţie stagnantă chiar pînă în final, pînă la penetrarea finală, pînă la chiar penetrare, la penetrarea prin compresie şi atunci lucrurile se vor petrece foarte repede.

Lynn - Şi atunci vom avea o mulţime de oameni care se conştientizează. (Da, exact.)

Lynn - Cobra, poţi să spui diferenţa dintre un lucrător al Luminii şi un luptător al Luminii?
COBRA - Lucrătorii Luminii sînt forţaţi numai pe Lumină şi scopul lor este să difuzeze Luminii şi să ancoreze Lumina pe planetă şi ei au o tendinţă să nege existenţa întunericului pe această planetă, deci marea majoritate a Lucrătorilor Luminii sînt într-un anumit grad de negare despre prezenţa întunericului dar ei fac totuşi o treabă grozavă în menţinerea şi ancorarea Luminii pe planetă. Luptătorii Luminii sînt de obicei mai centraţi pe eliminarea întunericului de pe această planetă şi este nevoie să se creeze un balans între abordarea lucrătorilor şi cea a luptătorilor Luminii pentru că adevărul este undeva la mijloc. Este important să fii conştient de întuneric dar este de asemenea foarte important să te centrezi pe Lumină şi să ancorezi Lumina pe planetă.

Lynn - Mulţumesc pentru încurajare. Ai pute să ne dai astăzi specific pentru acei indivizi dedicaţi ca lucrători şi luptători ai Luminii care sînt în linia datoriei ţinînd liniile strînse prin Lumina lor în timpurile tumultuoase şi critice?
COBRA - Da. De fapt este foarte important să pun lucrurile în perspectivă. Ştiu că fiecare este obosit şi asta durează mult prea mult, dar dacă înţelegem că de fapt acum desfacem 25000 de ani de întuneric, deconstruim Carantina care a fost aici de 25000 de ani şi scopul nostru este să facem asta într-un timp de cîţiva ani, facem o treabă bună şi facem progrese mari şi penetrarea finală va veni şi cînd vine vom fi răsplătiţi pentru munca noastră dură.

Lynn - De-abia aştept acea sărbătorire.
COBRA - Da. După Eveniment va avea loc o mare sărbătorire şi o perioadă de bucurie va începe care nu se va termina niciodată. Suferinţa nu a fost niciodată în intenţia de a face parte din viaţa trăită şi nu va mai face parte niciodată după ce întunericul este dus de pe această planetă.

Lynn - Mulţumesc. Cu atît de multe istorisiri care circulă în jurul reţelei despre saltul multi-dimensional, pulsul de lumină de raze-X... Tu, Cobra, ce prevezi că se va petrece în jurul zilelor ultimei "Luni Însîngerate" (blood moon) la finalul lui Septembrie?
COBRA - Va fi un Septembrie normal fără evenimente drastice Desigur lucrurile se vor petrece aşa cum se petrec deja. Ar putea escala într-un anumit grad, dar nu mă aştept la nici un eveniment care să zguduie terenul sau la nici un eveniment cataclismic în acel punct. Sînt cicluri cosmice mai mari care sînt mult mai importante decît acele luni însîngenrate sau orice prezic oamenii şi Septembrie nu este fereastra de timp pe care RM o aşteaptă pentru ca marea penetrare să aibă loc.

Lynn - Deci putem cu toţii să stăm liniştiţi şi să ştim că Evenimentul probabil nu va avea loc în Septembrie.
COBRA - Nu fac nici o predicţie în mod specific, dar spun că nu e nevoie de temere sau nimic drastic sau negativ să se petreacă în acea fereastră de timp din Septembrie a acetui an.

Lynn - OK. Sînt dicuţii sau clevetiri cu privire la re-evaluarea monetară în aceste zile. Care este cunoaşterea ta cu privire la acest subiect?
COBRA - Din nou, oamenii prezic aceste valute şi Re-evaularea care are loc astăzi sau mîine şi aceste predicţii sînt prezise de cîţiva ani. De fapt re-valorizarea monetară este parte a re-setării care va avea loc la momentul Evenimentului şi nu înainte.

Lynn - OK, deci putem să stăm şi să ne relaxăm şi să nu ne îngrijorăm despre asta acum.
COBRA - Puteţi să vă relaxaţi şi să luaţi loc şi puteţi să fiţi, de asemenea, activi în schimbarea lumii din jurul vostru.

Lynn - OK. În baza informaţiei tale ce sfat poţi da tuturor celor care sînt deţinători de titluri de valoare care încearcă să le încaseze prin bănci sau prin diferite "fonduri mondiale de moştenire"? AU vreo şansă ca asta să aibă loc?
COBRA - Nu este foarte probabil în acest punct pentru că Cabala controlează sistemul bancar. Le doresc noroc, dar nu sînt foarte oportunist despre acelea în acest punct.

Lynn - OK. Ce s-a întîmplat în Tinajin, China pe 12 August? A fost un nor ciupercă uriaş ca o detonare care a părut că era ca o explozie nucleară. A fost rezultatul trimiterii unui puternic mesaj de represalii de către Illuminati către chinezi care se pare că merg pe lîngă scenariu datorită devalorizării lor monetare în preziua lui 11 August?
COBRA - Asta este exact ceea ce s-a întîmplat. Este o parte a războiului între Alianţa Estică şi Cabală. Şi Cabala a folosit arme murdare atît cît a fost posibil şi această situaţie a dus la nişte consecinţe neaşteptate pentru Cabală, pe viitor. De fapt ei au grăbit procesul şi ei au, cu această acţiune, au avut, de fapt... vor fi ceva consecinţe pentru asta.

Lynn - OK. În special în timpul ultimelor decade Illuminati au fost foarte victorioşi în înşelarea umanităţii prin trucuri, în special "Marele truc pe care Diavolul l-a jucat a fost să convingă lumea că nu există". De ce atît de puţini oameni din comunitatea spirituală discută de rolul lui Satan şi Lucifer în timpurile acestea critice şi discută numai despre extratereştri? Care gîndeşti că este motivul din spatele acestui fapt?
COBRA - Motivul din spatele acestuia este pentru că aceşti indivizi pe care i-ai menţionat nu mai sînt importanţi în marea schemă a lucrurilor.

Lynn - Ce vrei să spui, Cobra? De ce nu sînt importanţi?
COBRA - Pentru că unul dintre ei a fost scos de pe planetă şi dus la Soarele Central şi celălalt a trecut de partea Luminii şi lucrează pentru forţele Luminii.

Lynn - Care dintre ei lucrează pentru Forţele Luminii.
COBRA - Asta este informaţie clasificată în acest punct.

Lynn - Oh. OK. Ar fi corect să spun că aceaste timpuri de ascensiune pe care le trăim acum sînt de asemenea o "recoltare de suflete" de către Lumină şi de către întuneric?
COBRA - Nu aş fi de acord cu asta pentru că cuvîntul recoltare este foarte încărcat emoţional. Aş spune că ascensiunea este un proces de ridicare a frecvenţei vibraţionale a fiinţelor de pe această planetă şi alte planete şi un fuzionant de personalităţi de fiinţe umane pentru sufletele lor cu frecvenţele luminii. Nu va avea loc nici o recoltare de suflete nici de către Lumină nici de întuneric. Este simplu un proces evolutiv care va culmina nu numai în Eveniment ci şi cu dezvoltarea spirituală pe mai departe care se va petrece după Eveniment.

Lynn - OK. După ce "Evenimentul" a avut loc, te ve îngriji să ne împărtăşeşti orice detaliu la care ne putem aştepta pentru următorii 10-20 de ani cu privire la schimbările masive ale Terra prognozate să apară pe această planetă sau întoarcerea ei la condiţia originală virgină-imaculată de Rai?
COBRA - După Eveniment vor fi multe, multe schimbări pozitive care vor fi ţelul final pentru ca Terra să devină o planetă de paradis din nou.

Lynn - Ne poţi da un exemplu?
COBRA - După Eveniment, vom avea Primul Contact şi după Primul Contact diverse rase pozitive vor aduce tehnologie pentru a curăţa toată poluarea. Va fi un proces de trezie a maselor şi toate aceste procese vor duce la crearea unei societăţi galactice foarte pozitive la suprafaţa acestei planete.

Lynn - Groyabv. Poí să pui cev alumină despre misterioasele puloane de lumină care au fost văzute peste tot în lume în ultimele săptămîni? Care este scopul lor şi cum sînt create?
COBRA - OK. Majoritatea acestora sînt reflexii ale terenului sau un dispozitiv cu flash făcut cu o cameră foto. Sînt cîteva vizualizări reale ale acestori piloane şi acelea care sînt adevărate, aş spune între 10-20% dintre acestea sînt reale şi sînt manifestări ale forţelor luminii care crează fenomen de lumină pentru a trezi masele. Pentru trezirea populaţiei.

Lynn - Mulţumesc pentru această clarificare. Cumva e şi ce gîndeam eu. O ultimă întrebare despre situaţia financiară. Încă te mai aştepţi la o întrerupere completă sau colaps al sistemului financiar penru ca cel nou să fie implementat? S-a schimbat ceva cu privire la asta?
COBRA - Planul nu s-a schimbat. Este acelaşi. Mă aştept la întreruperea completă a sistemului bancar pentru o anumită perioadă limitată de timp pentru că este singura cale prin care o transformare completă poate avea loc.

Lynn - OK. Asta concluzionează întrebările generale despre evenimentele curente.

Acum aş vrea, Cobra, să intru într-o secţiune în care sper că ne poţi ajuta măcar dînd ceva informaţii despre istoria noastră. De fapt, primul lucru pe care vroiam să te întreb a fost penetrarea prin compresie. AI putea să descri asta în detaliu pentru noii oamenii care ar putea să nu înţeleagă ce înseamnă.
COBRA - Penetrarea prin Compresie este un proces al Luminii care ajunge la suprafaţa planetei. Avem forţe ale Luminii desupra suprafeţei planetei şi avem forţe ale Luminii sub suprafaţa planetei şi cînd forţele Luminii de sub suprafaţa planetei se îndreaptă către suprafaţă şi forţele Luminii de deasupra de asemenea coboară către suprafaţa planetei, cînd se întîlnesc la suprafaţa planetei, acela este momentul penetrării prin compresie şi este un proces care îşi are baza în anumite dimensiuni mai înalte în fizica hiper dimensională. Este ceva care este inevitabil. Este ceva care trebuie să aibă loc ca rezultat al transformării cosmice în care ne aflăm. Şi cînd forţele Luminii de deasupra şi de dedesubt se întîlnesc la suprafaţa planetei, va avea loc o transformare drastică şi foarte intensă a suprafeţei planetei şi aceasta este Penetrarea prin Compresie. Iar Penetrarea prin Conpresie are aspecte fizice şi ne fizice. Aspectele fizice pe care le ştim cu toţii, re-setarea financiară, arestarea în masă a Cabalei şi începutul procesului de dezvăluire. Iar aspectul ne-fizic este în principal unda galactică, unda de lumină galactică care ajunge la suprafaţa planetei şi flash-ul Evenimentului care va fi culminarea energiei galactice care vine către suprafaţa planetei. Şi au fost multe super unde galactice în trecut dar nimic ca ceea ce se va întîmpla acum pentru că acum sînt în faza de completare finală a scoaterii întunericului din acest univers şi asta nu s-a mai întîmplat niciodată pînă acum. Este ceva care este unic. Ceva care nimeni nu a mai trăit această experienţă. Nu putem prezice cu exactitudine cum va arăta în detaliu, dar cu siguranţă va fi cel mai extraordinar Eveniment în vieţile noastre.

Lynn - De abia aştept. Asta e grozav. Deci, ai confirma, Cobra, asta implică fizicalitatea şi ne-fizicalitatea în acest proces? (Da, exact.)

Lynn - OK. În regulă. Acum voi trece prin nişte întrebări care au de-a face în principal cu istoria noastră. Şi vom atinge subiecte puţin mai adînci, despre spirit şi suflet. Poţi explica mai multe despr energia masculină şi feminină? Care este diferenţa şi cum noi amîndoi le avem pe amîndouă în noi?
COBRA - OK. Energiile masculină/feminiă sînt prezente în acest Univers încă de la Creaţia Universului. De fapt, energia masculină este energia electrică şi energia feminină este energia magnetică şi întotdeauna sînt în interacţiune. Toată materia manifestată din univers este un rezultat a unei orchestrări dinamice dintre energiile masculine şi feminine şi no avem, de asemenea, aceste două polarităţi în interiorul nostru şi cînd le aducem în balans perfect, acesta este un aspect foarte important al ascensiunii noastre. Pe această planetă Cabala a suprimat în mod artificial principiul feminin, aspectul femini, pentru ei ştiau că prin acest fapt este mult mai uşor să controlezi umanitatea şi acum dinspre centrul galaxiei, o foarte puternică energie feminină vine să balanseze aceasta. Şi acest nou balans între energiile feminină şi masculină este un aspect foarte important al procesului în care ne aflăm.

Lynn - Mulţumesc. Poţi să ne spui ceva despre istoria Sororităţii Trandafirului (SotR). Unde şi-a avut originea şi cine erau membrii ei?
COBRA - Ok. Bazic, SotR îşi are originea în razele centrale, în civilizaţia centrală. Este prima civilizaţie înalt dezvoltată spiritual care a evoluat în regiunea centrală a acestei galaxii şi una din aceste fiinţe a venit pe planeta Terra în Atlantis şi a format SotR în timpurile atlanteene. Şi au exitat multe temple ale Zeiţei în Atlantis şi scopul lor a fost să ancoreze prezenţa Zeiţei pe planetă şi după ce Cabala a distrus aceste temple, acest balans a fost deranjat şi acest nou imbalans a rezultat în distrugerea Atlantis. După ceasta multe grupuri ale SotR au fost prezente în multe ţări. Au fost şcolile lor de mistere cele care încercau să păstreze acel balans cît de mult se putea. Acum a sosit timpul pentru noi să ne re-trezim acea prezenţă feminină şi să formăm noi grupuri ale SotR pentru că este foarte important pentru momentul Evenimentului. Deci aş dori să rog cît de mulţi oameni posibil să formeze aceste grupuri peste tot pe planetă, să se întîlnească cu regularitate în planul fizic şi să ancoreze energia Zeiţei pe planetă cît de mult posibil.

Lynn - Mulţumes pentru asta, Cobra. prepareforchange.net conţine SotR în grupul de vindecători şi formăm aceste grupuri peste tot în lume în aceste momente, deci pentru oricine care este interesat, vă rog să vizitaţi prepareforchange.net şi să vă înscrieţi. VOm anunţa activităţile care apar. Ok Cobra, dacă ne-am putea întoarce la spirit. Ai putea să ne dai o descriere a scopului spiritului?
COBRA - OK. Originea spiritului este în Sursă, este Unia. Şi scopul spiritului este să asiste la reîntoarcerea întregii Creaţii înapoi în Unie. Aest proces, cum am mai spus, culminează chiar acum, deci acum este cel mai important timp pentru fiecare individ să se conecteze cu sinele superior, cu propriul spirit cu Sursa, cît de mult posibil.

Lynn - Care este diferenţa dintre spirit şi suflet?
COBRA - Este o diferenţă tehnică pentru că spiritul este Sursa din care provine sufletul dar ambele sînt aspecte ale dimensiunilor noastre mai înalte, dimensionalitatea noastră înaltă, corpurile de energie înaltă ale noastre, aş spune. Întotdeauna există spirit şi materia reprezintă ambele aspecte ale acestora şi se manifastă în diferite feluri prin diferite dimensiuni. Ambele, spiritul şi materia, în diferite manifestări au acelaş scop optim, să se reîntoarcă înapoi în Unie.

Lynn - Există vreun proces specific care implică evoluţia sufletului?
COBRA - Este permanent un proces de evoluţie pentru că sufletul la cel mai adînc nivel reaminteşte Unia pentru că din ea îşi trage originea şi acel motor interior este desigur în evoluţie care întotdeauna se manifestă puţin diferit pentru oameni diferiţi. Dar ţelul ultim şi motivaţia supremă este aceeaşi.

Lynn - Şi odată ce ieşim din 3D vom înţelege aceste lucruri.
COBRA - Poţi începe să le înţelegi chiar de pe acum. Nu e nevoie să aştepţi să ieşi din 3D pentru că înţelegerea nu este limitată de dimensiuni. Poţi atinge această înţelegere chiar şi acum.

Lynn - Corpul nostru este o creaţie holografică?
COBRA - De fapt totul în acest univers, inclusiv corpul nostru este o creaţie holografică.

Lynn - Uau. Putem să trăim viaţa oriune în creaţie ca orice dorim?
COBRA - După ce atingem un anumit nivel de libertate spirituală, da.

Lynn - Care este acel nivel? Cum putem şti că l-am atins?
COBRA - Aceasta este posibil după ce de comutăm atenţia, cînd nu mai sîntem subiecte ale entropiei pentru aceste dimensiuni joase, atunci noi sînte absolut liberi să mergem oriunde dorim, să trăim experienţa a orice dorim, desigur în armonie completă cu planul divin.

Lynn - Mulţumesc. Ce este conştiinţa?
COBRA - Conştiinţa este, de fapt o interacţiune dinamică între spirit şi materie. Este, de fapt, intersecţia dintre spirit şi materie. Este spiritul care începe să fie conştient de sine ca materie ceea ce se conectează înapoi la sine.

Lynn - Deci ai spune că... Cum sînt conştiinţa şi spiritul conectate?
COBRA - De fapt, spiritul într-un anumit moment a decis să se proiecteze pe sine în materie şi conştienţa s-a născut ca rezultat al acelei interacţiuni.

Lynn - Care sînt avantajele conectării cu spiritul?
COBRA - E destul de evident. Înainte să ne conectăm cu spiritul, nu sîntem cu adevărat vii pentru că spiritul este sursa întregii vieţi.

Lynn - Deci este ca o sămînţă. (Da.) Întrebarea mea următoare este: De ce ar trebui s-o facem?
COBRA - E după tine, nu eşti forţat să o faci, dar dacă o faci, vei găsi cu siguranţă mai multă fericire interioară şi vei asista de asemenea alte fiinţe în acest univers pentru a atinge mai multă fericire.

Lynn - Asta sună ca un bun motiv.(Da. Exact.) Noi ne vom reaminti cine sîntem şi ce scop are fiinţa noastră pe Terra la un anumit moment?
COBRA - Desigur, toată lumea îşi reaminteşte scopul cînd atinge un anumit nivel de conexiune cu sinele superior, cu propriul suflet.

Lynn - Ne-ai putea da nişte jaloane despre cum să ne conectăm cel mai bine cu spiritul?
COBRA - Te poţi conecta oricînd cu sinele superior prin meditare, cu experienţa în frumos şi cu trăirea bucuriei, deci orice îţi aduce bucurie şi orice te inspiră în frumos este o direcţie pe care poţi merge pentru a re conecta cu spiritul.

Lynn - Ne putem conecta cu alte spirite?
COBRA - Da, desigur cînd eşti conectat cu sinele superor, eşti întotdeauna în Unie cu toate celelalte fiinţe ale Luminii.

Lynn - Ai putea să ne spui ceva despre familiile de suflet, ce sînt ele?
COBRA - Familiile de suflet care au fost născute în acelaşi flux de viaţă prin portalul soarelui central galactic la un anumit moment în istorie şi au împărtăşit ceva trăiti similare în călătoria lor prin existenţă.

Lynn - Noi avem abilitatea să ne conectăm cu oameni din trecutul nostru ca străbunii, rude decedate şi oameni pe care i-am cunoscut în vieţile trecute?
COBRA - Da, desigur că te poţi conecta cu aceşti oameni dacă te aliniezi cu frecvenţa lor vibraţională, dacă ai frecvenţă vibraţională similă cu cea pe care o au ei. Întotdeauna există posibilitatea conectării.

Lynn - Şi despre conectarea cu spiritele înalt evoluate precum Maeştrii Ascensionaţi?
COBRA - Din nou, dacă ai o conexiune cu sufletul tău, cu sinele superior, prin acea conexiune poţi oricînd să te conectezi cu Maeştrii Ascensionaţi.

Lynn - De ce mulţi oameni se simt atît de conectaţi cu viaţa extraterestră?
COBRA - Este simplu pentru că viaţa n-a fost niciodată izolată numai pe această planetă şi este o tendinţă naturală a oricui să se conecteze cu fraţii lor din stele şi surorile lor din stele de pe alte planete şi alte sisteme stelare. Este o tendinţă foarte naturală să te conectezi cu părţi ale familiei tale.

Lynn - Ce rol joacă spiritul în informaţiile tale?
COBRA - De fapt cînd oricine este conectat cu spiritul este mult mai uşor pentru acea persoană să acceseze surse de informaţie, cele fizice şi cele ne-fizice.

Lynn - Ştim că ai informaţie secretă de vîrf pe care nu o poţi dezvălui, dar ai surse interne pe care le accesezi?
COBRA - Da, desigur că am surse interne şi externe. Întotdeauna sînt amîndouă.

Lynn - Eşti dispus să ne spui despre acestea?
COBRA - Nu, nu, nu.

Lynn - OK. Există un plan divin deja pre-setat pentru rasa umană sau este o chestiune de liberă voinţă din partea nostră a umanităţii?
COBRA - Planul divin este întotdeauna dinamic şi poţi să îl îmbunătăţeşti prin folosirea liberei voinţe pentru Lumină. Deci poţi oricînd să faci lucrurile în mai bune. Există un contur general dar întotdeauna există loc pentru schimbare şi îmbunătăţire.

Lynn - OK. Ar mai fi ceva ce ai dori să spui, CObra, audienţei tale din lumea întreagă şi orice ai dori să împărtăşeşti pentru a ajuta la pregătiri? COBRA - Aş dori să încurajez pe oricine să participe la meditarea săptămînală. Încă sînt foarte importante. De asemenea, aş dori să invit pe oricine să asiste în crearea grupurilor de SotR. Şi aş dori să spun că nu are importanţă cît durează asta. Facem deja mari progrese şi dacă consideri că este un procent foarte mic din populaţia umană focalizat pe eliberarea planetară, am fost extrem de victorioşi şi vom fi şi mai victorioşi în viitor.

Lynn - Poţi să dai adresa web a sit-ului tău, te rog?
COBRA - Puteţi merge pe google şi să căutaţi Cobra portal 2012 şi veţi găsi sit-ul meu cu uşurinţă: http://2012portal.blogspot.com

Lynn - OK foarte bine. Mulţumesc foarte mult pentru timpul tău şi atenţia şi toţi apreciem cînd ne dai informaţie şi continui să ne încurajezi deci îţi mulţumim mult.
COBRA - Da, aş dori să îţi mulţumesc pentru că ai dedicat timp şi studiu pentru a crea acest interviu şi as dori să mulţumesc tuturor celor care au sprijinit misiunea mea. Misiunea mea nu ar fi atît de reuşită fără acel sprijin şi aş dori să mulţumesc tuturor celor care lucrează pentru Lumină.

Lynn - Grozav, mulţumesc foarte mult, Cobra. Vom vorbi cu tine în curînd.
COBRA - OK. Foarte bine. Victorie Luminii.


Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu